Henryk Sienkiewicz

"Bez dogmatu"

13 MARCA.

Ojciec mój zmar³ dzi¶ nad ranem. Chorowa³ zaledwie kilkana¶cie godzin...

* * *

[powrót] [22 marca, Pegli, willa "Laura"]