Henryk Sienkiewicz

"Bez dogmatu"

3 MAJA.

Przyszło mi do głowy, czy wzmianka o Kromickim w liście ciotki nie była dyplomacją kobiecą, czy to nie miała być ostroga dla mnie? Jeśli tak, to winszuję ciotce zręczności i znajomości ludzi.

[powrót] [10 maja]