Henryk Sienkiewicz

"Bez dogmatu"

29 CZERWCA.

Depesza od Śniatyńskiego nadeszła - i oto com w niej znalazł:
"Wszystko na nic - zbierz siły i ruszaj w świat."
Tak też i zrobię - moja Anielko!

[powrót] [Paryż, 2 kwietnia]