Henryk Sienkiewicz

"W albumie panny Wiesławy Lelewelówny"

Lubisz podobno w "Hani" chmielową altanę.
Bądź więc Hanią, ja Mirzy chętnie ci dostanę.
Jest nim poeta z wieńcem laurowym na głowie,
Winien zwać się Cmoktalski, Odyniec się zowie.

[1880]


Pierwodruk z autografu ok. r. 1880 w artykule I. Chrzanowskiego "Ze wspomnień o Sienkiewiczu", "Gazeta Warszawska" 24.XII.1930, nr 375, s. 5.

[powrót]