Henryk Sienkiewicz

"W albumie panny Marii Babskiej"

Wszystko znajdziesz w Ameryce,
Czego serce chce kobiece;
Jednak by nie jechać z niczem,
Radzę: przyjedź z W[itkiew]iczem.

[1880]


Odpis z autografu ok. r. 1880, sporządzony przez Chrzanowskiego, w tece Bernackiego.

[powrót]