Henryk Sienkiewicz

"W albumie młodej dziewczynki"

Czerp wodę z źródła chociaż w największe naczynie,
Zaraz nowa, tym czystsza, obficiej napłynie.
Ze szczęściem (zapamiętaj to w duszy dziewczęcej)
Jest tak samo: dasz wiele, napłynie ci więcej.

[1893]


Pierwodruk w krakowskiej jednodniówce "Skarbonka" 1893, s. 6. Epigramem tym Sienkiewicz posługiwał się częściej, drukował go 25.III.1904 lwowski "Dzień" a po nim krakowski tygodnik satyryczny "Liberum veto". Późny autograf w listach do W. Ulanowskiej.

[powrót]