Henryk Sienkiewicz

"[Zalotna mama]"

Ładna Ata, ładna Ama,
Ale najładniejsza Mama.

* * * * * * * * * * * * *

Biedna Ama, biedna Ata,
Ale najbiedniejszy tata.


Dwuwiersz pierwszy na wachlarzu pięknej p. Zakrzewskiej (z lat 1892-4), matki dwu córek, Amy i Aty. Dwuwiersz drugi szepnięty na ucho s±siadowi. Pierwodruk T. Boy-Żeleński "Znaszli ten kraj" 1932, s. 13.

[powrót]