Henryk Sienkiewicz

"Na pamiątkę znajomości zawartej w Kissingen"

Raz mi (w Kissingen właśnie) przyszła myśl do głowy,
Którą krótkimi tutaj wypowiadam słowy:
Zwykłych rzeczy koleją, zwykłych zdarzeń siłą
Wiele się w Wielkopolsce z dawnych lat zmieniło,
A wiele jeszcze trzeba zmienić pracowicie,
Żeby się wrogom nie dać - i zachować życie.
W jednym tylko kierunku nie jestem za zmianą:
Niech nam Wielkopolanki - tak jak są - zostaną.

[1894]

Pierwodruk pt. "Sienkiewicz o Wielkopolankach" w "Dzienniku Poznańskim" 1894, nr 97. Autograf, wpisany do albumu hr. T[urnowej], uległ zniszczeniu podczas ostatniej wojny.

[powrót]