Henryk Sienkiewicz

"[Rozum i miłość]"

"Jam jest świecą" - rzekł rozum. Miłość na to: "Bracie!
Jam słońcem - więc gdy zajdę, dopiero czas na cię."


Pierwodruk z autografu Pisma zapomniane i nie wydane, s. 498, nr 19.

[powrót]