Henryk Sienkiewicz

"[Na żonę]"

Dość lubię moje gęsi, lecz nad wszystko wolę
Gubić torby podróżne oraz parasole.
                                                                Maria


Według odpisu J. Birkenmajera z autografu w Oblęgorku w tece Bernackiego.

[powrót]