Henryk Sienkiewicz

"[Jestem sobie syn szlachecki]"

Jestem sobie syn szlachecki!
Na nazwisko mi Mielecki,
            Wdzięk i młodość mam!
                    * * *
Niezliczone są dowody
Mego sprytu, mej urody
            I szczęścia do dam.
                    * * *
Kochają się wszystkie we mnie,
Ale wszystkie nadaremnie,
            Za to ręczę wam.
                    * * *
Każda z nich nadzieję żywi,
Że ją Mieleś uszczęśliwi,
            A ja - ani dbam!
                    * * *
Z góry sobie patrzę na nie;
"Bądźcie zdrowe, moje panie!
            Po co mi ten kram!"
                    * * *
Więc choć która w oczy szydzi,
Udaje, że nienawidzi,
            Wiem, co myślić mam:
                    * * *
I nie wątpię ani trocha
Że i ta mnie skrycie kocha
            Czyniąc sercu kłam.
                    * * *
Bom jest sobie syn szlachecki,
Piękny, młody pan Mielecki,
            Bim-bum, bim-bum-bam!!!


Autograf wśród listów do W. Ulanowskiej, rkp. Ossolineum. Sg. 6949/1 k. 80.

[powrót]