Henryk Sienkiewicz

"Elegia do Wandzi"

Pokazało się, niestety,
Że przeklęte te kotlety
Bite były, nie siekane.
Więc nie tylko nie dostanę
Dwóch koron, ale, o nieba!
Swoich dołożyć potrzeba.

Lecz że drobnych mi nie staje,
Resztę na Wawel dodaję.

Z wielkim wstydem, w wielkiej męce
¦ciskam twoje małe ręce.


Autograf w¶ród listów do W. Ulanowskiej, rkp. Ossolineum. Sg. 6949/1 k. 80.

[powrót]