Henryk Sienkiewicz

"W odpowiedzi"

na list opowiadający o śnie i wróżbie Cyganki

Wróżyć ci więcej, piękna panienko, nie mogę,
Lecz zamiast wróżby przyjmij maleńką przestrogę:
Niech się na jedną prawdę twój umysł otworzy:
- Nie zwiedziesz bajką człeka, co sam bajki tworzy.

[Maj 1913]

Pierwodruk Pisma zapomniane i nie wydane, s. 488.

[powrót]