Henryk Sienkiewicz

"Aforyzmy"

[11-20]

[11. Bezgraniczność głupoty]

Głupoty ludzkiej nie można brać w rachubę, albowiem jest nieskończoną.

[12. Kobieta - kwiat]

Tyś sama kwiat.

[1902]

[13. Westchnienia i świeczki]

Tylko bardzo małe świeczki gasną od westchnień.

[1902]

[14. Kobieta a wielki człowiek]

Co to za piękna dola kobieca być sercem wielkiego dzwonu!

[1902]

[15. Kobieta i jej wielbiciele]

Zaszczytniej jest dla kobiety mieć u stóp swych lwa niż mopsa.

[1902]

[16. Dusza ludzka - jak ptak]

Dusza ludzka - jak ptak: gdy wzbije się na pewną wysokość nie tylko nie wolno jej spocząć, ale musi tęgo skrzydłami pracować, by się na niej trzymać. Inaczej pierwsze lepsza pokusa przyciągnie ją ku ziemi.

[1902]

[17. Cierpienie i współczucie]

Tylko cierpiący umieją współczuć.

[1902]

[18. Złudzenia miłości męskiej]

Potężniejsze dusze męskie czynią dlatego tyle nieszczęsnych omyłek w miłości, że przybierają kochane kobiety we wszystkie swoje promienie, nie zdając sobie następnie sprawy, że ten blask, od którego olśniewają, jest ich własny.

[1902]

[19. Muzyka - morze]

Muzyka jest jak morze: stoimy na jednym brzegu i widzimy dal, ale drugiego brzegu dojrzeć nie podobna.

[1902]

[20. Miłość bliźniego a historia]

Życie prywatne ludzi oparte jest na prawie Chrystusa. Życie dziejowe ludów pozostało jeszcze pogańskie. A oto dowody. Gdy na ulicy zemdleje pojedynczy człowiek, ludzie pośpieszają mu na wyścigi z pomocą; gdy w ciągu dziejów omdleje naród, ludy śpieszą jeden przez drugiego, by go dobić. Chrystusa nie ma jeszcze w historii; gdy do niej zstąpi, pocznie się nowa epoka dla chrześcijaństwa i dla ludzkości.

[1902]

[powrót]