Henryk Sienkiewicz

"Aforyzmy"

[71-80]

[71. Zazdrość]

Gdzie indziej szewc zazdrości szewcowi, a malarz malarzowi. U nas szewc zazdrości malarzowi.

[72. Belgowie]

Nieszczęścia mijają, sława pozostaje i czyni nieśmiertelnymi. Pozdrowienie i chwała narodowi bohaterskiemu i jego królowi-bohaterowi.

[73. O kobietach]

Nieprzyjaciel rodzaju żeńskiego mówi:
- Nigdy nie należy iść za zdaniem kobiety, a zwłaszcza wówczas, jeśli wypadkiem ma rację.
Przyjaciel zaś odpowiada:
- Kobieta nawet jeśli się myli, jeszcze i wówczas ma rację; jeżeli nie ściśle logiczną, to uczuciową.
Nieprzyjaciel mówi:
- Gdyby cnota opalała płeć, jak słońce, kobiety zasłaniałyby się i od cnoty parasolkami.
Przyjaciel odpowiada:
- Tak, bo chciałyby zachować jej ciepło, a nie chodzić w jej blasku.
Nieprzyjaciel mówi:
- Rozum nie wyłącza namiętności; dlatego często bywa żonaty. Rozsądek pozostaje zawsze starym kawalerem.
Przyjaciel odpowiada:
- Lepiej i szlachetniej jest być prawym synem rozumu, niż pobocznym rozsądku.

[74. Sława a dostatek]

Poeci i artyści chodzą dlatego często bez butów, że sława nie jest szewcem.

[75. "Kto się wywyższa..."]

Powiedziano jest: "Kto się wywyższa, poniżon będzie." - Ludzie zaś czytają: "Kto poniża innych, wywyższon będzie."

[76. Charakter]

Jeśli nie masz charakteru, napadaj na brak jego u innych.

[77. Geniusz i naśladowcy]

Największy geniusz twórczy tworzy zawsze i coś bardzo lichego, a mianowicie - naśladowców.

[78. Siła przed prawem]

Diabeł może także wymyślił dziesięcioro przykazań, ale ogłosił dopiero pierwsze: "Siła przed prawem".

[79. O jednodniówkach]

Literat pierwszy: Co może być gorszego od trzydniówki?
Literat drugi: Jednodniówka.

[80. Wyrachowanie]

Wyrachowanie polega na tym, żeby nie żałować na to, co warte.

[powrót]