Henryk Sienkiewicz

"Aforyzmy"

[141-150]

[141. O wolności]

Wolność jest to prawo robienia tego, co się chce, i przeszkadzania innym w robieniu tego, czego chcą.

[142. Przesadna gorliwość]

Nie należy zabijać chorego dla zmiany pościeli.

[143. Oskarżenie i zabezpieczenie]

Gdyby wystarczyło zaprzeczyć, kto by był winien?
Gdyby wystarczyło oskarżyć, kto by był niewinny?

[144. Z Simonidesa]

Nie ma prawdziwego szczęścia bez sławnej ojczyzny. (Simonides).

[145. Dekadenci]

Dekadenci są to ludzie, których wyobraźnia w ciągłym przedwczesnym połogu wydaje tylko płody poronione.

[146. Dekadenci]

Nowa szkoła: poszukiwaczy nie wiedzieć czego.

[147. Organizacja społeczeństwa]

Tylko organizacja społeczeństwa zapewnia jaką taką równość ludziom i zabezpiecza słabszych.

[148. Tragizm wybitnej jednostki]

Spostrzegł, że nienawidzę go nie za jego wady, ale za jego przymioty.

[149. Paradoks]

Człowiek nie znosi w innych przede wszystkim wad własnych.

[150. Obłuda]

Potrafi się oprzeć tylko tym pokusom, których nie miał.

[powrót]