Henryk Sienkiewicz

"Aforyzmy"

[151-159]

[151. Wolność a ojczyzna]

Biada narodom, które kochają więcej wolność niż ojczyznę.

[152. Polska]

Wolę Polskę na krzyżu, niż Polskę w gnoju.

[153. Uzasadnienie konserwatyzmu]

Nie być wcale i w niczym konserwatystą może być tylko człowiek, który nigdy w życiu nic nie kochał i do niczego się nie przywiązał.

[154. Talent a równość]

Jedną z rzeczy najbardziej przeciwnych równości jest talent.

[155. Arystokracja]

Arystokracja jest prawem natury, pycha rodowa ludzką głupotą.

[156. Arystokracja]

Nawet wśród wierszy Homera istnieje arystokracja.

[157. Granice wolności]

Wolność przechodząca granicę zakreśloną przez bezpieczeństwo i pomyślność narodu potrzebna jest tylko dla łajdaków.

[158. Kłamstwo i prawda]

Kłamstwo jest bardziej nagie niż prawda, albowiem stale pożycza od niej szat.

[159. Optymizm a pesymizm]

Istnieje jednak coś głupszego od optymizmu, który często słusznie uchodzi za głupotę, a mianowicie pesymizm, który chce uchodzić za rozum.

[powrót]