Henryk Sienkiewicz

O sanatorium akademickie

[Kraków, 24 lipca 1900]

Szanowny Panie Redaktorze!

Dowiedziawszy się o pomyśle p. Cięglewicza założenia w Zakopanem domu zdrowia dla młodzieży szkolnej ze wszystkich dzielnic Polski i uważając podobnego rodzaju instytucję na rzecz chwalebną i absolutnie niezbędną, posyłam na ten cel 50 koron.
Łącze wyrazy poważania

Henryk Sienkiewicz


Pierwodruk w "Czasie" 25. VII 1900, nr 186.

[powrót]