Henryk Sienkiewicz

[W albumie Anny Leo]

Bacz dobrze, panienko, na to,
Że jeśli chcesz być bogatą,
A kochasz się w toalecie,
W diamentach, perłach, bisiorze,
Jeżeli chcesz być w wyborze
Rozumna, trzeźwa, ostrożna,
Wiedz, że jedynie poecie,
Ze wszystkich ludzi na świecie,
Oddać swą rękę można.

On ci, wybrana dziewczyno,
Te wypłakane łzy własne,
Co nocą z duszy mu płyną,
Zamieni w perły jasne;
On cię przybierze wspaniale
W kraśne z krwi własnej korale;
Z szmaragdów obedrze morze,
Z purpury i złota zorze,
Z gwiazd - błękit, a z rosy - kwiaty
I z tej przecudnej tkaniny
Uczyni dla swej jedynej
Godne Madonny szaty...
Na świecie wszystko się zmienia,
Wieczne są tylko - marzenia...

Więc jeśli chcesz być w wyborze
Rozumna, trzeźwa, ostrożna.
Wiedz, ze jedynie poecie,
Ze wszystkich ludzi na świecie,
Zaufać - można.


Pierwodruk we wspomnieniach A. Leo "Wczoraj", W-wa 1929. Zaznaczono tu, iż Sienkiewicz odczytał ten wierszyk jako utwór K. Potkańskiego ku zakłopotaniu rzekomego autora.

[powrót]