Henryk Sienkiewicz

O miejsce dla pomnika Mickiewicza w Krakowie

Mickiewicz jest nie tylko jednym z największych ludzi, jakich kraj nasz wydał, lecz zarazem najbardziej przez ogół ukochanych. Dlatego w wyborze miejsca na jego pomnik nie mog± być brane w rachubę jedynie względy akademickie. Postawienie pomnika nie w rynku krakowskim, ale na uboczu, byłoby dowodem zupełnego lekceważenia woli i uczuć ogółu.

Henryk Sienkiewicz


Pierwodruk w sporz±dzonym przez K. Bartoszewicza albumie "Mickiewicz na Wawelu", IV. 1890.

[powrót]