Henryk Sienkiewicz

Do redakcji "Rozwoju"

[Warszawa, 28 listopada 1904]

Szanowny Panie!

Onegdaj powróciłem do Warszawy po kilkudniowym pobycie na wsi. Wobec spóźnionego terminu jest wprost materialnym niepodobieństwem, abym mógł zadość uczynić pańskiemu żądaniu.
Tak cenię Prusa, jako talent i jako człowieka, a zarazem tak by mi miło było zadowolić Szanownego Pana, że mimo wszelkich przeszkód byłbym chętnie wziął udział w wydawnictwie, gdybym był o nim zawiadomiony przynajmniej na miesiąc przed terminem.
Łączę wyrazy wysokiego szacunku i poważania

H. Sienkiewicz

28. XI 1904
Warszawa, Hoża 22.


Pierwodruk "Biesiada Literacka" 5. VIII 1904, nr 32.

[powrót]