Henryk Sienkiewicz

[Epitafium]

Ludwik Górski
wierny narodu syn
społeczności polskiej znakomity przodownik i sługa
miłością ziemię rodzinną ogarnął
nadziei nie stracił
wiarę w przyszłość zachował.
Radą i czynem rodaków wspierał
dostojność rolników uwielbił
w pracy wytrwał.
Czci i chwały Bogu budową świątyń
przymnożył.


Autograf w Oblęgorku, ogłoszony przez J. Birkenmajera w "Myśli Narodowej", W-wa 1936.

[powrót]