Henryk Sienkiewicz

Adres na 25-lecie "Piątków" Dra Benniego

Drogi nasz Gospodarzu!

Upłynęło dwadzieścia pięć lat od czasu, jak nas przyjmujesz na swoich piątkach. Stały się już one poniekąd instytucją w życiu warszawskim - i to instytucją miłą, a potrzebną i pożyteczną, każdy bowiem, kto przychodził do Ciebie, niechał kłopotów osobistych, zapominał o swoich prywatnych troskach i sprawach, a mówił i myślał o rzeczach wyższych, szlachetniejszych, całą powszechność obchodzących. Siałeś na swoich piątkach rozliczne ziarna, z których już jakoweś zboże wyrosło. Że tak było, to zasługa Twoja, Twojej poczciwej polskiej gościnności i nastroju, jaki umiałeś swym przyjęciom nadać.
Dlatego też my, obecnie zebrani, ofiarujemy ci na pamiątkę ten karton z naszymi podobiznami, jako dowód czci i serdecznej wdzięczności. Przyjmij go takim sercem, jakim Ci go dajemy, i przyjmij zarazem nasze życzenia, abyśmy za dwadzieścia pięć lat mogli Ci w lepszych czasach ofiarować znowu nasze portrety.
Niech żyje doktór Karol Benni.


Pierwodruk w anonimowym artykuliku J. Czempińskiego Ze wspomnień o Sienkiewiczu w "Głosie Narodu" 20. XII 1916, nr 588.

[powrót]