Henryk Sienkiewicz

Do redakcji "Słowa"

[Warszawa, 2 marca 1889]

Szanowny Redaktorze!

We wczorajszym porannym wydaniu "Kuriera Warszawskiego" czytam pod rubryką "Korespondencja prywatna" co następuje:
"Proszę tajemniczego p. M. Wołodyjowskiego odebrać list poste restante Kijów w sprawie bardzo ważnej. H. S."
Ponieważ wezwanie podpisane jest inicjałami mego imienia i nazwiska, otrzymuję pytania od wielu znajomych, czy nie ja zgłaszałem się do tajemniczego p. M. Wołodyjowskiego. Otóż oświadczam, że po rozporządzeniu nadesłaną mi sumą 15 000 rs. na rzecz chorych literatów i artystów, żadnego listu poste restante Kijów nie wysyłałem i takowy nie pochodzi ode mnie.

Henryk Sienkiewicz


["Dar Wołodyjowskiego"] "Słowo" 4. III 1888, nr 52.

[powrót]