Henryk Sienkiewicz

Podziękowanie Kołu Polskiemu w Berlinie

[Warszawa, 11 lutego 1901]

Dostojny i Czcigodny Panie Prezesie!

Racz wobec Koła Polskiego w sejmie pruskim być tłumaczem moim najgłębszych uczuć wdzięczności. Zaszczyt jaki mnie spotyka od tych, którzy jako przedstawiciele uciśnionej narodowości bronią z takim męstwem i wytrwaniem praw narodowych i ludzkich, jest największą i najmilszą nagrodą mej pracy. Praca ta w ciągu dwudziestu pięciu lat była tylko cząstką zbiorowych usiłowań, przedsiębranych dla obrony narodowej duszy, które razem wzięte są jedynym celem i jedynym zadaniem dzisiejszych pogrobowych pokoleń. Niechże tym wysiłkom, w których Koło Polskie bierze tak znakomity udział, błogosławi Bóg i uwieńczy walkę zwycięstwem.
Zostaję z głęboką czcią i poważaniem

Henryk Sienkiewicz

11. II 1901, Warszawa


Pierwodruk w "Kurierze Poznańskim" 23. II 1901, nr 89. Prezesem Koła Polskiego w sejmie pruskim był Henryk Szuman.

[powrót]