Henryk Sienkiewicz

Do pisma "Russkije Wiedomosti"

[Kraków, 26 grudnia 1908]

Szanowny Panie Redaktorze.

Po powrocie moim z Włoch zastałem w Krakowie list od Redakcji "Russkich Wiedomosti", a w nim czek Crédit Lyonnais na wiadomą wam kwotę jako honorarium za artykuł mój o Lwie Tołstoju.
Jakkolwiek uznaję w zasadzie, że wszelka praca powinna być odpowiednio wynagrodzona, a zatem że Redakcja inaczej postąpić nie mogła, jednakże w tym wypadku zapłaty nie przyjmuję i czek z podziękowaniem odsyłam.
Pisałem artykuł nie tylko na żądanie "Russkich Wiedomosti", ale z własnej woli, dla wyrażenia czci, jaką mam dla waszego wielkiego pisarza - rozumie się zaś samo przez się, że wypowiedzenie tego rodzaju uczuć musi pozostać bezinteresownym.
Załączam wyrazy głębokiego poważania

H. Sienkiewicz

Kraków, 26. XII 1908


Autograf w Oblęgorku.

[powrót]