Henryk Sienkiewicz

"Na jedną kartę"

Akt pierwszy

Scena przedstawia salon z głównymi drzwiami na ogród.
W bocznych ścianach drzwi do przyległych pokojów.

SCENA VIII

Józwowicz

(sam) Za późno! za późno!...

(Zasłona spada)

Koniec aktu pierwszego

[powrót] [akt-II scena-I]