Henryk Sienkiewicz

"Na jedną kartę"

Akt piąty

Ten sam salon.

SCENA VII

Ciż. - Książę, wsparty na ramieniu Stelli. - Pani Czeska.

Książę

Myślałem, że tu i Pretwic jest z wami. Józwowicz, gdzie jest Pretwic?

Józwowicz

Nie wiem.

Stella

Czy panu nie mówił, dokąd wyjeżdża?

Józwowicz

Nie wiem.

Czeska

(Do Jana) Co panu jest, panie hrabio?... pan taki blady...

Jan

O, wcale nie. To z gorąca.

Książę

Józwowicz! Mówił mi Pretwic...

[powrót] [scena-VIII]