Henryk Sienkiewicz

"Na jedną kartę"

Akt piąty

Ten sam salon.

SCENA X

Ciż. - Podczaski.

Podczaski

(Wpadając nagle) Zwycięstwo na całej linii! Deputacja tu jest! (Głosy za sceną): "Niech żyje! niech żyje!"

Podczaski

Wygrana! niech żyje!

Józwowicz

...Przegrałem strasznie!...

(Zasłona spada)

Koniec aktu piątego


Premiera dramatu "Na jedną kartę" odbyła się we Lwowie 14 marca 1879 r. W dwa lata później (1881) wystawiono go w warszawskim Teatrze Rozmaitości, wznowiono zaś w r. 1901 mimo oporu samego pisarza, niezadowolonego z próby młodzieńczej. W druku - po fragmencie w noworocznym numerze "Kuriera Warszawskiego" z r. 1881 - całość dramatu ukazała się w t. 19 "Niwy" z tegoż roku, wtedy też wyszło w Warszawie wydanie książkowe. W roku następnym, 1882, Gebethner i Wolff włączyli dramat do tomu 5 "Pism" Sienkiewicza, w r. 1901 zaś do tomu 36 "Pism" wydawanych dla prenumeratorów "Tygodnika Illustrowanego".

[powrót]