Henryk Sienkiewicz

Wiadomości bieżące, rozbiory
i wrażenia literacko-artystyczne

1879 [141-150]

141

Zima w mieście "przerwała się z natężenia", jak mówią ludzie. Mrozy ustały, a powietrze od kilku dni jest prawie wiosenne. Śnieg na ulicach sczerniał, zmiękł i prawdopodobnie wkrótce stopnieje. Stan taki rzeczy łagodzi poniekąd sprawę węglową, która w innych warunkach mogłaby wystąpić w sposób nader ostry.

142

Uśmiechy losu. Lubartów wygrał na ostatnim ciągnieniu loterii główną wygranę w sumie rubli 75 000.
Jedną ćwiartkę wygrał brat obywatela z dóbr Brzezina-Bychawska, drugą wygrali trzej włościanie z Lisowa pod Lubartowem i szewc, trzecią dwaj urzędnicy, czwartą emeryt.
Ciekawiśmy, czy też szewc nie przestanie szyć butów, a włościanin chodzić za pługiem. Pieniądze jak wino: zawracają nieprzywykłe do nich głowy.
Tak stało się z pewnym włościaninem w Galicji, na którego gruncie znalazła się nagle nafta.
Ubogi jak mysz kościelna człeczyna znalazł się nagle w posiadaniu czterech tysięcy reńskich.
Zakupił więc dwa wozy: na jednym z nich jeździli muzykanci: skrzypkowie, basiści etc., na drugim wódka, całe zwoje kiełbas i bogacz...
Jeździli tak dopóty, dopóki bogacz nie umarł pod ławą karczemną.
Życia starczyło mu póty, póki i pieniędzy.
Pochowano go... kosztem gminy.

143

Przedstawienia w Teatrzyku Dobroczynności, zawieszone na czas trwania bazaru, rozpoczną się na nowo w pierwszą niedzielę po świętach. Wystawione będą komedie: Stryj przyjechał, Zarzutka balowa (po raz pierwszy) i Moja gwiazda.

144

Cel szlachetny. Kółko młodych pracowników na polu naukowym zamierza wystąpić z szeregiem odczytów na dochód gnębionych głodem Szlązaków.

145

Bazar na rzecz ubogich zostających pod opieką Towarzystwa Dobroczynności rozpoczął już od wczoraj swoją działalność w salach redutowych.

146

Biuro adresowe otwarte będzie w połowie stycznia rb.

147

Dzieło Karasowskiego o Szopenie przełożone zostało przez Edwarda Hilla na język angielski pod tytułem Frederic Chopin: His life, letters and works.

148

Żywoty Świętych Pańskich Starego i Nowego Testamentu z dzieła księdza Piotra Skargi, skrócone i zastosowane do użytku osób wszelkiego stanu i wieku przez Ap. C. - Tom drugi tego dzieła ukazał się w czasach ostatnich. Jakkolwiek nie tylko same Żywoty zostały "zastosowane do użytku osób wszelkiego stanu i wieku", ale i przepyszną polszczyznę Skargi zastosowano również do czasów dzisiejszych, jednakże odczytywanie tej książki może być wielce pożyteczne ze względu na jej język. Czytanie dobrych wzorów poczytujemy za jeden z najdzielniejszych środków przeciw psuciu się języka.

149

Dobry pomysł. Do ostatniego numeru "Zorzy" dołączono staranną mapę Królestwa Polskiego. Pomysł ten pochwalamy w zupełności, tym bardziej że w tymże numerze znajduje się początek artykułu objaśniającego mapę.

150

Komitet Towarzystwa Resursy Obywatelskiej, obrany na rok 1880, tak rozdzielił między siebie obowiązki: Karol Temler mianowany został dyrektorem, J. Rentel asesorem pierwszym, Franciszek Łapiński asesorem drugim, zarządcą gospodarstwem wewnętrznym - J. Bauefeind, zarządzającym zabawami W. Kijok, kasjerem Leopold Knoll, kontrolerem Stanisław Pfeiffer, sekretarzem pan Ludwik Norblin.

[powrót]