Henryk Sienkiewicz

Wiadomości bieżące, rozbiory
i wrażenia literacko-artystyczne

1879 [211-215]

211

Henryk Jarecki, b. członek orkiestry Teatrów Warszawskich, obdarzony podwójną nagrodą na konkursie muzycznym w r. 1871, wykończył pięcioaktową operę Mindowe. Libretto zostało przerobione ze znanego dramatu Juliusza Słowackiego.

212

Stanisław Witkiewicz, artysta-malarz, pracuje obecnie nad obrazem na temat: "Skróć cugle! Broń do ataku!", przedstawiającym atak ułanów na nieprzyjacielskie baterie. Inny większy obraz tegoż artysty, pt. Pożegnanie pułku, został już wykończony. Jest on własnością prywatną.

213

Znany artysta malarz Jan Owidzki wykończył krajobraz przedstawiający karczmę w lesie brzozowym w oświetleniu wieczornym. Obraz ten ukaże się wkrótce na wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

214

Do ostatniego numeru "Tygodnika Powszechnego" dołączony został wielki drzeworyt pt. Niewiniątko. Jest to kopia z obrazu jednego z zagranicznych malarzy.

215

Towarzystwo Wkładowo-Pożyczkowe zawiązane w Onikście, miasteczku litewskim, położonym w guberni kowieńskiej, zyskało zatwierdzenie ministerium.

[powrót]