Henryk Sienkiewicz

Wiadomości bieżące, rozbiory
i wrażenia literacko-artystyczne

1880 [21-30]

21

Opłata za naukę. Gazeta rosyjska "Nowosti" donosi, iż w roku bieżącym ma być podwyższoną opłata pobierana za naukę we wszystkich zakładach naukowych w Cesarstwie.

22

Teatr. Pani Modrzejewska wystąpiła w sobotę w Dalili Oktawa Feuilleta. Publiczność witała każde ukazanie się genialnej artystki w ten sposób, że oklaski i wywołania nie były zwykła daniną teatralną, ale jak zawsze, gdy idzie o Modrzejewską, wyrazem wyjątkowych sympatii i wyjątkowego zachwycenia. Że gra zasługiwała na te objawy, nie potrzebujemy mówić. Rola Dalili wymaga nie tylko najwyższego artyzmu, ale zarazem i niepospolitego wdzięku kobiecego - które to przymioty nie zawsze idą ze sobą w parze; Modrzejewska zaś posiada je w takim stopniu, iż wątpimy, czy którakolwiek z dziś żyjących artystek może z nią rywalizować.

23

Bal. Bal sobotni w Resursie Kupieckiej na dochód biednych nie mających za co kupić opału zawiódł oczekiwania. Większa część gospodyń, których listę podały pisma, nie stawiła się ani do gospodarowania, ani do tańca. Par uwijających się po sali naliczyć było można ledwie piętnaście, galerie do końca świeciły pustkami; słowem, sprawdziło się w owej zabawie stare przysłowie: "Pierwsze koty za płoty". W ostatecznym rezultacie dochodów prawdopodobnie nie będzie żadnych, kolację bowiem przygotowywano na wielką liczbę osób, tymczasem jadło ją kilkanaście. Komitet jednak nie powinien się tym zrażać.
Pierwsze zabawy zawsze bywają nieliczne, już to z powodu oglądania się jednych na drugich, już to z przyczyny, że większa część dam nie zaopatruje się zaraz z początkiem karnawału w suknie balowe. Później jednak coraz łatwiej rozruszać publiczność, zwłaszcza gdy zabawa ma na widoku pomoc dla nieszczęśliwych.
Z powyższych przyczyn spodziewamy się, że bal na kupno opału dla biednych będzie jeszcze powtórzony... z lepszym powodzeniem.

24

Organizacja. "Moskowskie Wiedomosti" dowiadują się, iż sprawa wprowadzenia u nas nowej organizacji miejskiej postępuje bardzo szybko. Wprowadzenie jej ma nastąpić u nas w lipcu rb., po czym wprowadzona będzie i do innych miast Królestwa.

25

Bronisław Gałczyński mieć będzie w Kaliszu dwa odczyty Z dziejów ziemi. Dochód z nich użyty będzie na cel dobroczynny.

26

Z "Gońca Urzędowego" dowiadujemy się, że jak dotąd, tak i nadal w guberniach należących do jenerał-gubernatorstwa wileńskiego nabywcami majątków nie będą mogły być osoby polskiego lub żydowskiego pochodzenia, ale tylko Rosjanie i poddani rosyjscy wyznania ewangelickiego. Majątków sprzedawać się będzie w roku bieżącym 13 w guberni wileńskiej, 7 w kowieńskiej, ani jednego w grodzieńskiej. Dodać do tego należy, że niektóre z owych majątków są bardzo małe, bo nie przechodzące 100 "desiatyn" - można je raczej uważać za kolonie; jeden tylko przenosi 1000 "desiatyn"; wszystkie zaś mają być sprzedane za długi prywatne i zaległości podatkowe.

27

Kraszewski zamieszcza następujący list w ostatnim numerze "Kłosów": "Nie wiem, jak mam wyrazić wdzięczność moją całej redakcji, współpracownikom, łaskawym wydawcom i tym wszystkim, którzy do stworzenia wspaniałej Książki jubileuszowej się przyczynili. Pomnika takiego nie czuje się godnym, tak jak i wielkich onych godów, które mi rok ten dał na zasmucenie duszy, na upokorzenie ducha, zmuszonego rachować się z sobą i z nagrodą otrzymaną. Przyjmijcie, proszę, najgorętsze wyrazy wdzięczności, która nie wygaśnie, aż z życiem. J. I. Kraszewski. Drezno, 26 grudnia 1879".

28

Odwilż trwa ciągle. Przejazd przez ulice w niektórych miejscach jest prawie niemożliwy z powodu zlodowaciałych od wilgoci i pomieszanych z błotem brył ludu. Topnieją jednak one coraz bardziej, a gdzieniegdzie tworzą już piękne jeziorka, wśród których wyższe miejsca sterczą na kształt wysp. Jak miło jest przejeżdżać między tymi archipelagami, łatwo zrozumieć. W innych miastach załatwiają się ze śniegiem wywożąc go; u nas operacji tej dokonywa słońce. Jesteśmy wybranym miastem.

29

Pan Cieślewski stanowczo opuszcza operę naszą, również jak i pan Wasilewski.
Jeżeli tak dalej pójdzie, wkrótce zostanie zapewne tylko... administracja.

30

Sala licytacyjna przyjmuje wszelkie ofiary składane w naturze dla Szlązaków.

[powrót]