Henryk Sienkiewicz

Wiadomości bieżące, rozbiory
i wrażenia literacko-artystyczne

1880 [31-40]

31

Na koncercie p. J. Chodakowskiego p. Modrzejewska deklamować będzie: Dzieje piosenki Asnyka i Hagar na puszczy Ujejskiego...
P. Marcello wypowie ustęp z Marii Malczewskiego.

32

Obraz. Głośne płótno Chlebowskiego Handlarz czerkieski wystawione zostanie wkrótce na widok publiczny.

33

"Narodni Listy" zamieszczają następujące pismo dziękczynne artystki naszej p. Marii Derynżanki do czeskiej publiczności:
"Opuściwszy Pragę, gdzie tyle doznałam serdecznych objawów uznania i sympatii, śpieszę wynurzyć tymi słowy gorącą moją wdzięczność publiczności praskiej i wszystkim szanownym stowarzyszeniom i osobom, które mię zaszczyciły telegramami w dniu mego benefisu.
Czuję to silnie, że przyjęciem waszym nie uczciliście moich słabych zdolności, które zawdzięczam gorącemu umiłowaniu sztuki, ale życzeniem waszym było powitać sympatycznie tę mowę, w której się do was odezwałam, i tę bratnią wam duchem sztukę, w której się wychowałam.
Są w kraju naszym artyści ode mnie lepsi, zasłużeńsi - moim szczęściem, że ja przybyłam do was pierwsza.
Skorzystaliście z mego przybycia, ażeby przesłać pozdrowienie moim stronom rodzinnym.
I dlatego z wieńców i waszych nie biorę nic dla siebie, ale składam je wszystkie tam, gdzie należą.
Wdzięczna wam - Maria Derynżanka".
List ten, pełen skromności, obywatelskich uczuć i zamiłowania do sztuki, załączamy z przyjemnością.

34

Urzędnicy i służba jednej z tutejszych kolei żelaznych zebrali między sobą składkę na dotkniętych głodem Szlązaków. Składka wyniosła rs 500.
Między ofiarodawcami dróżnicy, gdy dowiedzieli się, że to o braci chodzi, składali się po rs 2 i 3. Wobec niskiej pensji, jaką pobierają, objaw ten dowodzi, że poczucie braterstwa nie wygasło w ludzie naszym.

35

Więzienie dla dłużników istniejące na Lesznie ma być podobno zniesione.

36

W kongresie przyrodników odbywającym się w Petersburgu bierze udział wykładający na uniwersytecie tutejszym prof. Nawrocki.

37

"Nowosti" piszą, że w roku bieżącym na utrzymanie wyższej policji, komisji śledczej i wojskowo-śledczej skarb wyasygnuje rs 45 068. W tej liczbie na policję wyższą rs 27 000, na komisję śledczą w sprawach politycznych Kraju Północno-Zachodniego rs 1100, na komisję wojskowo-śledczą w Królestwie rs 16 968.

38

Nowiny teatralne. Po dziesięciu wystąpieniach Heleny Modrzejewskiej odbyć się ma jeszcze przedstawienie na jej benefis.
P. Modrzejewska wybrała na ten cel dwie sztuczki tłumaczone z francuskiego: Iskra i Inny powód.
Opera włoska nie cieszy się, jak dotychczas, wielkim powodzeniem, do czego przyczynia się i to, że w repertuarze nie ma nic nowego.
W kołach miłośników muzyki krąży wieść, że p. Ciaffei wybiera się wraz z jednym mecenasem sztuki do Drezna w celu uzyskania od tamtejszej opery pozwolenia dla pani Marceliny Kochańskiej na kilkanaście występów w Warszawie.
Byłaby to nader miła niespodzianka.

39

Pogrzeb ucznia Gimnazjum V Neufelda, który odebrał sobie życie, odbył się przy nader licznym udziale publiczności. W orszaku pogrzebowym zauważono wśród publiczności wielu profesorów uniwersytetu i gimnazjalnych, przedstawicieli różnych władz, studentów uniwersytetu i uczniów gimnazjalnych. Kilkutysięczny tłum odprowadził zwłoki dziecka aż na cmentarz. Porządek panował wzorowy.

40

Ze sztuki. Matejko ofiarował komitetowi dam zbierających składki na ubogich szkic przedstawiający pożar w Wieliczce w r. 1510. Treść szkicu zaczerpnięta jest z kroniki Marcina Bielskiego, głównymi zaś postaciami są Andrzej Kościelecki, naówczas żupnik, i Betman, rajca krakowski. Obaj oni z wielkim narażeniem życia przyczynili się do ugaszenia pożaru. Szkic przedstawia 90-letniego Betmana ratującego Kościeleckiego, który spuściwszy się na sznurach do kopalni, ginął już wśród kłębów dymu. Całość sprawia wrażenie nadzwyczaj tragiczne.

[powrót]