Henryk Sienkiewicz

Wiadomości bieżące, rozbiory
i wrażenia literacko-artystyczne

1880 [51-60]

51

W zamierzonym wydawnictwie pojedynczego numeru dziennika "Dla głodnych", z rozprzedaży którego dochód przeznaczony jest dla Szlązaków, biorą udział wszyscy pracownicy na polu literackim i malarsko-rysowniczym. Spodziewają się też, że numer ten będzie świetnym w swym rodzaju okazem wydawnictwa.

52

Koncert Antoniego Rubinsteina odbędzie się nie w poniedziałek, lecz we wtorek, w sali Resursy Kupieckiej.

53

W przyszłym tygodniu ma być odegraną komedia Scribego Walka kobiet. Rolę pani Niewiarowskiej odtworzy p. Helena Modrzejewska.

54

Pan Kazimierz Łuniewski obejmuje tygodniową kronikę w "Kłosach", piszący ją zaś dawniej Marian Gawalewicz przechodzi jako sprawozdawca tygodniowy do "Tygodnika Romansów i Powieści".

55

Wystawa obrazów. Przypominamy, że otwarcie wystawy obrazów dawnych szkół malarskich w pałacu Brühlowskim na dochód ochrony dla biednych dziewcząt, istniejącej przy ulicy Hożej, nastąpi w dniu 24 bm. o godzinie 12½ z południa. Wstęp na to otwarcie dozwolony będzie tylko osobom zaproszonym.
Dla publiczności drzwi wystawy staną otworem nazajutrz, d. 25 bm.

56

"Kurier Poranny" wspomina, że pod zajazd w Teatrze Wielkim wolno jest wjeżdżać karetom, a nie wolno dorożkom.
Pochodzi to zapewne z przypuszczenia, że kogo nie stać na karetę, ten ma zdrowie lepsze, a obuwie gorsze.

57

Jeden z fabrykantów wyrobów tabacznych podołączał do pudełek zawierających nowy gatunek papierosów następujące ogłoszenie:

"Pp. kurzoncym.

Nie zajmując się ogłoszeniem, zwracam uwagę pp. kurzących na te papierosy, które ZNOWU przygotowania z lepszego tureckiego tytunu, urodzaju 1878 roku, i w nadzieję, że oni okażąsię, po swemu wysokiemu gatunku, wyżej każdej konkuręcii, przy zrównaniu ich s drugimi papierosami.

Tabaczny fabrykant A. N."

58

Pan Trapszo w Płocku urządził dwa przedstawienia na korzyść Szlązaków. Jedno z nich miało się odbyć onegdaj, drugie wczoraj.

59

Składka na odbudowanie kościoła w Irkucku, złożona w redakcji "Przeglądu Katolickiego", wynosi już rs 11 535 i kop 78½.

60

Magistrat warszawski odpowiedział starającym się o urządzenie sali koncertowej w naszym mieście, iż projektowi wcale się nie sprzeciwia, jeśli zgodzi się nań Konserwatorium Muzyczne, jednakże udziału w zamierzonej sprawie wziąć nie może.

[powrót]