Henryk Sienkiewicz

Wiadomości bieżące, rozbiory
i wrażenia literacko-artystyczne

1880 [71-80]

71

Ze świata sztuki. Pod obrazami, znajdującymi się na wystawie urządzonej w pałacu Brühlowskim na korzyść ochronki przy ulicy Hożej, podpisane są nazwiska wielu najznakomitszych mistrzów włoskich i innych.
Widać tam dwóch Bellinich, Giovanniego i Gentilego, Antoniego z Ferrary, Correggia, Annibala Carracci, Sassoferrata, Guido Reniego, Tintoretta, Leonarda da Vinci, Piotra Cortone, Masaccia, Carla Dolce i Salvatora Rosę. - W ogóle wystawa zawiera 300 płócien, większych i mniejszych. Liczba to poważna, a choćby niektóre z nich były nawet kopiowane, publiczność ma sposobność poznajomić się z duchem dawnego malarstwa i rozmaitymi jego rodzajami.
Nie potrzebujemy mówić, o ile wpatrywanie się w podobne arcydzieła kształci smak i daje rozumną miarę krytyczną. Nie mamy muzeów, nie mamy galeryj - korzystajmy więc z tej czasowej wystawy.
Korzyść będzie podwójna: naprzód cel filantropijny zostanie osiągnięty, a po wtóre ogół nasz, który na malarstwie mało się zna, może zakres swych pojęć przez porównywanie rozszerzyć.

72

Henryk Wieniawski, skrzypek, o którego zdrowiu dochodziły tak niepomyślne wiadomości, ma się daleko lepiej.
Doktor ręczy za jego zdrowie, jednakże twierdzi, że Wieniawski będzie się musiał wyrzec na czas jakiś muzyki dla uniknięcia wzruszeń nerwowych przy występach, a nawet podczas gry w domu.
Warunek ten uważa doktor za konieczny.

73

Na wczorajsze przedstawienie Damy kameliowej żądano po rs 40 za lożę, a po rs 10 za krzesło. Przy kasach panował ścisk nie do opisania. Teatr był przepełniony.

74

Dziś w sali Resursy Kupieckiej o godzinie 5 po południu przypada odczyt Boguskiego Z dziedziny nauki i sztuki.

75

Dochodzą nas uwagi, że osoby pragnące się zaopatrzyć wcześnie w bilety odczytowe nie wiedzą, gdzie je można nabywać - zwracamy więc uwagę urządzających odczyty na dobroczynność, czyby nie warto: 1) zapowiadać każdy odczyt codziennie na kilka dni przed jego terminem, a 2) zaopatrzyć w bilety jak największą ilość księgarni położonych przy głównych ulicach.

76

"Ateneum" rozpoczęło druk powieści Kraszewskiego pod tytułem Szalona.

77

Podajemy ustęp z prywatnego listu Kraszewskiego zamieszczony w "Deutsche Zeitung", a tyczący się Hrabiny Cosel, którą dziennik ten drukuje:
"Cieszy mnie bardzo, że Hrabina Cosel, na której tłumaczenie w "Deutsche Zeitung" zezwoliłem, nieźle działa (nicht schlecht wirkt) na publiczność.
Smak czytelników w rozmaitych krajach jest tak różnorodny, a Niemców tak trudno zadowolić, iż zawsze bałem się tłumaczeń dzieł moich.
Na szczęście Ressurrecturi i Morituri w tłumaczeniu zamieszczonym w Universal Bibliothek, wydawanej przez Reklama, podobały się.
Dzięki Bogu, że i Hrabina Cosel znajduje zwolenników".

78

P. Walery Podwysocki mianowany został docentem przy uniwersytecie w Dorpacie.

79

Wczoraj odbył się w Kutnowskiem wielki bal na korzyść Szlązaków. O rezultatach pieniężnych zabawy nie mamy jeszcze dokładnych wiadomości - była jednak nader liczna, ponieważ z samej Warszawy pojechało na nią wiele osób, szczególniej spomiędzy młodzieży.

80

Matejko wykończył dwa nowe obrazy historyczne, z których jeden przedstawia zamordowanie Andrzeja Tęczyńskiego w kościele franciszkańskim w Krakowie roku 1461, drugi - rokowania między Zbigniewem a Bolesławem Krzywoustym.
Dochodzi nas także wiadomość, że słynny mistrz pracuje obecnie nad olbrzymim płótnem przedstawiającym Jana III Sobieskiego pod Wiedniem.
Obraz ten ma być wykończony na rok 1883, czyli na dwóchsetną rocznicę oblężenia Wiednia i tureckiego pogromu.

[powrót]