Henryk Sienkiewicz

Wiadomości bieżące, rozbiory
i wrażenia literacko-artystyczne

1880 [161-170]

161

Przy wystawie koni ośmdziesięciu robotników pracuje od świtu do zmierzchu. Do przyszłej soboty, w którą przypadnie uroczystość otwarcia, ma być wszystko wykończone.
Niezależnie od robót ogólnych prowadzone są także i szczegółowe kosztem różnych wystawców.

162

"Ziarno", według zaręczeń ludzi dobrze poinformowanych, ma się ukazać "na pewno" w przyszłą sobotę. Czas już istotnie wielki!

163

Rewizja szkół pod względem sanitarnym, dokonywana przez specjalną komisję, została już ukończona, a raport wkrótce zostanie złożony.

164

Kobieta-doktor. Panna Tomaszewicz po ukończeniu studiów medycznych za granicą i ulegalizowaniu swego patentu w Petersburgu osiadła stale z prawem praktyki w Warszawie.
Mamy więc kobietę-doktora.
Panna Tomaszewicz jest autorką kilku poważnych prac naukowych w zakresie medycyny, z praktyką zaś zapoznała się w licznych klinikach zagranicznych.
W ostatnich dniach została ona przyjęta jako lekarz ordynujący w chorobach kobiecych i dziecinnych do lecznicy I, położonej przy ulicy Niecałej.
Grono lekarzy, które ją do lecznicy przyjęło, pragnęło tym sposobem wyrazić uznanie dla poważnej pracy i nauki i jednocześnie złożyć dowód, że lekarze-mężczyźni nie pragną stawiać przeszkód takim lekarzom-kobietom, które przez sumienne studia stanęły z nimi na równi.

165

Zmiana w systemie karnym szkolnym. Dotychczas praktykowało się, że po wydaleniu ucznia szkoła, z której go wydalono, zawiadamiała o jego nazwisku wszystkie inne w całym państwie, a to w tym celu, by nigdzie nie mógł być przyjęty.
Obecnie, jak donoszą "Nowosti", kara taka, stanowiąca o całym losie człowieka za to, że popełnił wykroczenie w wieku dziecinnym, będzie zniesiona.

166

Pani Modrzejewska cieszy się w Londynie coraz większym uznaniem. Najsłynniejszy obecnie aktor angielski, Irving, zaprosił ją niedawno na przedstawienie do swego teatru, podczas zaś przedstawienia miejscowi artyści z Irvingiem na czele wyprawili jej owację. Dzięki tym sukcesom artystka nasza będzie grała jeszcze w Court Royal Theatre aż do połowy lipca.
Po upływie tego terminu przybędzie podobno na wakacje do Zakopanego, skąd uda się do Oberammergau w Bawarii. Następnie wraca do Londynu, gdzie została zaangażowana na cały rok.
Obecnie oprócz Damy kameliowej, jak już donosiliśmy, pani Modrzejewska wystąpi w Marii Stuart, cykl zaś występów zakończy Julietą. O rolach, jakie przygotowywa na przyszły sezon, nie mamy jeszcze dokładnych wiadomości.

167

Staraniem lwowskiej firmy F. Richtera ma wyjść zbiór poezji najcelniejszych poetów polskich. Ma to być wydanie wielce ozdobne, upiększone ilustracjami Matejki, Siemiradzkiego, Andriollego, Brandta i wielu innych.

168

Wieści teatralne. Artyści opery odbywają codziennie dwie próby z oper: Kopciuszek Rossiniego i Gwebrowie Hertza.
Reżyseria dramatu powtarza próby z Fausta Goethego.

169

Krąży wiadomość, że wkrótce przybyć ma do nas na gościnne występy panna Reszke, znakomita śpiewaczka z opery paryskiej, występująca obecnie w Madrycie.
Oczekują również przybycia Rychtera i pani Lüde z Krakowa.

170

Na wystawę koni przybyły już konie książąt Michała i Bohdana Ogińskich, Czarnowskiego, Horodyńskiego, Mańkowskiego, Szerszeńskiego, hr. Stanisława Zamoyskiego z Podzamcza, Jarockiego Emeryka z Podola, Kronenberga etc.

[powrót]