Henryk Sienkiewicz

Wiadomości bieżące, rozbiory
i wrażenia literacko-artystyczne

1880 [231-240]

231

Nałęczów. Przed kilku dniami odbyło się poświęcenie zakładu hydropatycznego w Nałęczowie. Obecnie rozpoczęto już leczenie zimną wodą. Kąpiele mineralne będą otwarte dopiero za kilka tygodni i wówczas dopiero nastąpi właściwa inauguracja zakładu. Kilkanaście osób używa już kuracji, ale wyłącznie wodnej. Czterdzieści lokali jest już gotowych, restauracja otwarta, a doktorzy Chmielewski i Nowicki znajdują się na swych stanowiskach. Roboty koło ukończenia większej liczby mieszkań i uporządkowania ogrodu prowadzone są bardzo energicznie, albowiem dziennie pracuje w zakładzie po stu kilkudziesięciu ludzi.

232

Wędrowna wystawa obrazów Krywulta przeniesioną została do sali ratuszowej. W ostatnich czasach przybyło na wystawę tę kilka nowych obrazów, a mianowicie Kazimierz i Esterka Żmurki i Alina Wyczółkowskiego.

233

Popis uczniów i uczennic Instytutu Muzycznego odbędzie się jutro w sali Resursy Obywatelskiej o godzinie 5 po południu.

234

Jednoaktowa krotochwila Mariana Gawalewicza pod tytułem Kraszewski w Warszawie ukaże się, o ile zapowiedzi nie omylą, dziś na scenie Alhambry.

235

P. Stanisław Giejsztor zakłada nową księgarnię w Warszawie.

236

"Ziarno". Obawy, że opóźnienie się "Ziarna" źle wpłynie na pokup tego pisma, okazały się płonne. Przez pierwsze trzy dni sprzedano 6000 egzemplarzy w samej Warszawie. Spodziewać się należy również wielkiego odbytu na prowincję i do ziem pozakordonowych. Powtórnie wydanie już zarządzono.

237

Sprzedaż obrazów. Ks. Jakubowski sprzedaje swą galerię obrazów starych szkół. Suma stąd zebrana ma pokryć stratę pieniędzy przeznaczonych na restaurację kościoła Św. Krzyża, które jak wiadomo, skradziono niedawno w mieszkaniu szanownego kanonika. Sprzedaż dokonywa się z wolnej ręki, ponieważ zaś między obrazami znajduje się wiele płócien bardzo cennych, należy się zatem spodziewać, że ofiara ks. Jakubowskiego przyniesie znaczne rezultaty.

238

Uniwersytet warszawski przyznał stopnie doktorów medycyny lekarzom Chrostowskiemu i Cezarowi Kossowskiemu po obronieniu przez tychże odpowiednich rozpraw naukowych.

239

Drzewa wiśniowe z ogrodów położonych pod Warszawą, w sąsiedztwie kolei warszawsko-wiedeńskiej, wydają owoców przy urodzajnym roku, jak donosi "Kurier Codzienny", za rs 100 000. Wiśnie bywają głównie wywożone do Cesarstwa, gdzie są poszukiwane i cenione więcej niż zagraniczne.

240

Wydawnictwo. W ostatnich dniach wyszła z prasy książka pt. Turysta, zawierająca objaśnienia potrzebne dla podróżujących kolejami żelaznymi oraz wskazówki o urządzeniach pocztowych i telegraficznych. Wydawnictwo to staranne jest i pożyteczne, albowiem dotychczas dawał się u nas czuć dotkliwy brak podobnych informacyjnych publikacji.

[powrót]