Henryk Sienkiewicz

Wiadomości bieżące, rozbiory
i wrażenia literacko-artystyczne

1880 [271-280]

271

Władysław Koziebrodzki wykończył dwuaktową komedię, a raczej krotochwilę, pod tytułem System pana Macieja.

272

Ślub p. Romany Popiel z p. Święckim, obywatelem wiejskim, ma się odbyć, jak donosi "Kurier Warszawski", jeszcze w bieżącym tygodniu.

273

Doktor Chałubiński wyjechał w poniedziałek do Zakopanego.

274

We wtorek niedaleko Warszawy dwaj chłopcy, Morawski i Ratajski, położyli szynę w poprzek linii kolei żelaznej warszawsko-wiedeńskiej przed nadejściem pociągu idącego z Warszawy do Pruszkowa. Na szczęście oficjalista kolejowy Groblewski dostrzegł szynę i takową uprzątnął, następnie, ujrzawszy uciekających chłopców, puścił się za nimi w pogoń i schwytał obu.
Chłopcy przyznali się od razu, że szynę położyli w zamiarze wysadzenia pociągu.
Śledztwo wykryje bliższe pobudki, Groblewski dowiódł, że służba drożna jest czynną i gorliwą.

275

Dziś będzie miało miejsce zamknięcie wystawy tkackiej, która otwartą była od 6 maja rb.

276

29 czerwca na dziedzińcu uniwersyteckim miało miejsce jedno z tych spotkań kolegów, którzy po ukończeniu uniwersytetu dali sobie słowo zejść się po pewnym czasie.
Tym razem byli to eks-wychowańcy Szkoły Głównej a następnie uniwersytetu, którzy ukończyli wydział nauk przyrodniczych w roku 1871.
Zebrało ich się kilkunastu, kilku nie mogło się stawić, jeden umarł.
Z opowiadań tych, którzy się stawili, pokazuje się, że wszystkim mniej więcej nieźle się dzieje. Zajmują stanowiska nauczycieli, leśników lub techników po fabrykach. Imiona niektórych znane są na polu naukowym i literackim.
W ciągu rozmowy zgromadzeni postanowili zasięgnąć informacji co do rodziny zmarłego kolegi i przyjść jej w miarę możności z pomocą, gdyby się okazała potrzeba.
Zapadło także postanowienie popierania pracą i pieniędzmi badań fizjograficznych w kraju i odpowiednich wydawnictw.

277

"Kurier Warszawski" donosi, że ktoś przejeżdżając koleją przez dotknięte głodem okolice Górnego Szląska widział na polu wieśniaków poubieranych we fraki, tużurki - i wieśniaczki w długich sukniach pracujące koło roli. Byli to biedacy, między których porozdzielano rozmaite suknie nadeszłe z Warszawy.

278

Faust. Z powodu choroby p. Królikowskiego przedstawienie Fausta odłożone zostało na czas dłuższy. Być może, że będzie miało miejsce dopiero w zimie, na czym, wedle nas, sztuka nie straci - artyści zaś zyskają.

279

Krążą znów wiadomości, że panna Reszkówna i brat jej Edward (bas) mają wystąpić we wrześniu w rolach gościnnych. Obecnie podobno dlatego tylko występy nie mogły mieć miejsca, że primadonna, zmęczona poprzednimi zagranicznymi, pragnie dla odzyskania sił spędzić wakacje na wsi.

280

Komedia tłumaczona z francuskiego pt. Mąż na wsi, która była już rozdana do nauki artystom, została, jak się obecnie dowiadujemy, cofniętą.

[powrót]