Henryk Sienkiewicz

Z Paryża

W chwili największej gorączki wystawowej, kiedy cała Francja żyła tylko wystawą, a opinia podnosiła ją do wysokości pierwszorzędnego wypadku politycznego, niejeden z cudzoziemców zadawał sobie pytanie: Jak też będzie wyglądał Paryż, skoro to międzynarodowe święto minie, a zaczną się powszednie dni pracy? Zdawało się, że będzie wyglądał jak jaka sala balowa po całonocnej uczcie, gdy promienie świtu wdzierające się przez szyby poczną wydobywać z półcieniów i półgasnących blasków lamp bladawe zarysy stołów w nieładzie, niedojedzonych resztek jedzenia, niedopitych kieliszków wina i potarganych wieńców, powiędłych kwiatów. Zdawało się, że tenże sam biały ranek powszedniego dnia odkryje pod bielidłem i różem twarze blade, senne, a na nich przesyt i zmęczenie; słowem, że po tłustym wtorku nastąpi środa popielcowa - a z nią smutne: "pamiętaj" i smutne rozmyślania nad tym, że wszystko mija i wszystko marność...
Oczekiwania zawiodły. Wystawa była uroczystością, nie orgią. Dzisiejszy bóg-postęp nie upija się jak Bachus, a jego święta są raczej refleksją i rachunkiem sumienia, który jeśli pomyślnie wypadnie, rodzi zamiast przesytu i zmęczenia ufność większą i nową, uzasadnioną ochotę do pracy. Przy tym pokazało się, że w tym bitym przez Niemców, a dobijaną przez wojnę domową Paryżu tyle jest życia, że to nie goście, nie cudzoziemcy je przynieśli, ale raczej ono porwało ich w swoje potężne kolisko, owionęło swym żywotnym duchem i kazało się kręcić w jednym wielkim kołowrocie. Dziś goście rozjechali się; na wystawie słychać tylko stukanie młotków zabijających ostatnie paki z towarami, a życie w tym świetnym mieście takim samym promieniem się zatacza i chyba bardzo bystre oko dostrzeże, że trochę mniej ruchu; chyba bardzo bystre oko dosłyszy, że trochę mniej wrzawy, trochę więcej powagi i medytacji, jako przystoi; zresztą puls grodu może wolniejszy, lecz niemniej silny.
Wystawa była wielkim głosem Francji, który zawołał: "Jestem! Żyję", a głos ten powrócił ze wszystkich stron świata echem: "Żyje!", a czasem życzliwszym jeszcze: "Niech żyje!" Po chwilach entuzjazmu i tych odgłosów wyrzucanych sercem przyszła kolej na rozum, który jakby wtrącane zawsze trzy grosze, postawił swoje wieczne: dlaczego? jakie były przyczyny tego odrodzenia, czy to czasem nie republika, czy nie wyjście z dynastycznych awantur, czy nie otwarcie dróg i swobodnych ujść narodowym zdolnościom, czy nie wstąpienie na szeroki gościniec pracy organicznej wydały takie błogie skutki? Więc oto pole do rozmyślań, wywodów, zaprzeczeń i potwierdzeń otwarte i te to rozprawy stanowią pokarm chwili obecnej, one podtrzymują ruch myśli i stanowią ogniwo wiążące wystawowe wczoraj z dniem dzisiejszym.
Pełno też owych rachunków, zwłaszcza po dziennikach, które oczywiście z pomyślnych wyników robią wodę na młyny rzeczypospolitej, a zarazem dostarczają panem ciekawości publicznej, nie zaspokajanej, jak było dotąd, walkami wewnętrznymi stronnictw, zmianami w gabinecie, w rządzie i wahaniem się szali między obecną formą państwową a monarchią. Dziś te czasy minęły. Rzeczpospolita z każdym dniem staje się faktem coraz bardziej spełnionym, coraz mniej potrzebuje zużywać sił na walkę o byt, a natomiast coraz oszczędniej może je skupiać na spokojne przeprowadzenie reform duchowi nowemu odpowiednich. Z biegiem czasu ona stała się ciszą, monarchia burzą, Gambetta konserwatystą, Broglie spiskowcem, głosy lewicy opinią narodu, wycieczki monarchistów krakaniem kruków na wieżach nowego kościoła i bezładnym wichrzeniem się stada nie wiedzącego, gdzie lecieć!
Kraczą też te kruki jezuickie, orleańskie i bonapartystowskie czasem bardzo jeszcze głośno, ale coraz mniej sztucznie. Niezgodnym samym ze sobą cel główny usuwa się coraz bardziej z oczu. Niedawno jeszcze zadanie ich było, bądź co bądź, dodatnie i pozytywne, bo pracowali dla monarchii, dziś stracili nadzieję, więc cel ich już tylko ujemny: szkodzenie rzeczypospolitej. Jest to raczej zemsta niż polityka. Przegrawszy wielką wojnę, rzucili się do podjazdowej. Nie uderzają już prawie w zasadę, lecz przyczepiają się do faktów pojedynczych, do małych rzeczy, do pojedynczych kroków, i przesadzając ich znaczenie, biją w bęben tym głośniejszy, że wewnątrz próżny.
Lada co staje się dla nich dobrym powodem. Weźmy pierwszy lepszy przykład, ot, loterię narodową. Fundusze z niej zebrane były użyte w części na zapłacenie robotnikom, przybyłym z prowincji, kosztów drogi i pobytu w Paryżu w czasie wystawy. Uważano za słuszne i pożyteczne, aby jak najwięcej ludzi oddanych rękodzielnictwu mogło przyjechać i własnymi oczami przypatrzyć się ostatnim rezultatom pracy i przemysłu. Cel, jak widzimy, wcale nie piekielny. Druga część funduszu została przeznaczona na założenie muzeum sztuki ornamentacyjnej, trzecia na zakupienie losów, co było rzeczą również dogodną - nastręczało bowiem wystawcom możność sprzedania pewnych okazów, zatem wrócenia sobie kosztów przesyłki. Wszystko razem mogło być zręczne lub niezręczne, pożyteczne lub niepożyteczne, jak kto chce widzieć; dla monarchistów jednak miało swoją nie do przebaczenia złą i czarną stronę: oto było dziełem republikanów. Dzienniki więc, jak "L'Univers", "Le Pays" i "Figaro" podniosły krzyk wniebogłosy. Opierano się na prawie zabraniającym loterii, widziano w niej okropny w skutkach krok niemoralności republikańskiej, grożono wyuzdaniem się namiętności, przewidywano, że naród, zaślepiony żądzą łatwych zysków, porzuci pracę, a będzie tylko trzymał na loterii, przepowiadano chaos, rozprzężenie się stosunków społecznych, upadek Francji, o mało że nie powstawanie zmarłych z grobów i ewentualny koniec świata, słowem: szekspirowskie Wiele hałasu o nic rozegrało się ze zmianą miejsca, osób i czasu na wielką skalę. Prawo istotnie zabrania loterii, jak w Ameryce, w Anglii i w wielu innych krajach; a jednak w tej samej Anglii w czasie głodów irlandzkich urządzano loterię, w tej samej Ameryce zakłady takie, jak biblioteki, muzea, powstają częstokroć z funduszów zbieranych przez loterię - i pomimo tego narody te istnieją dotąd.
Trudno nawet zrozumieć taki rozbrat ze zdrowym rozsądkiem, taką utratę wszelkiej miary w sądzie o rzeczach, jakiej dowody dały wspomniane partie przepowiadając z powodu jednej loterii fantowej zgubę narodu. Ale nienawiść, tak jak i miłość, jest ślepa. Gdyby chodziło o samą loterię, rzecz byłaby śmieszną, ale loteria grała tu najmniejszą rolę. Rozdymano tę sprawę jakby balon umyślnie do jak największych rozmiarów, by przyczepić się do czegokolwiek, by osłabiać wiarę i zaufanie w narodzie, by go straszyć i zwrócić z drogi, na którą wszedł spokojnie. Wobec tego fakt jest smutnym, bo dowodzi, do jakiego stopnia dojść może stronnicza zaciekłość rozbitych partii - smutny, bo dowodzi, że przy sposobności szczątki takie byłyby zdolne zwrócić się nawet do nieprzyjaciół zewnętrznych i w danym razie zgubić Francję, byle zgubić i rzeczpospolitę. Historia podaje podobne przykłady.
Na szczęście jednak, ponieważ jednak układ zewnętrznych politycznych stosunków nie przedstawia dziś żadnych dla Francji niebezpieczeństw, zaciekłość podobna jest do skorpiona, który się własnym jadem zabija, a jej odgłosy są próżnym hałasem, zwracającym się wyłącznie przeciw wrzeszczącym, i nieszkodliwym nie tylko rzeczypospolitej, ale nawet i loterii.
Oni sobie, loteria sobie. Idzie spokojnie. Wszystkie sklepy na bulwarach i bocznych ulicach nie mogą nastarczyć biletów kupującym. Płacono je po franku, obecnie, jakby jakie papiery giełdowe, podskoczyły w górę, o trzecią część ceny; sprzedają je na całym świecie, spekulują na nich w Londynie, New-Yorku, a zapewne i u nas w Warszawie. Ludzie bawią się tym epilogiem wystawowym, a co najzabawniejsza: rozmaite żaby widząc, że konia kują, wystawiają także bezkopytne łapki.
Taką żabią łapkę wyciągnął obecnie ku Paryżowi Hamburg. On także chciałby mieć swoją loterię. "Wrona! nawet i ona!", mówi bajka. Republikanie (tak!) hamburscy wzywają tedy republikanów francuskich, aby im pomogli. Widziałem nadesłany tu szumny projekt. Po wstępie, pełnym uniesień nad Paryżem, nad tą "stolicą stolic i światów", po takim wstępie, mówię, pełnym pochlebstw, a dziwnie przypominającym kręcenie ogonkiem pieska, który spodziewa się dostać kawałek cukru, prospekt tak się kończy: "My, hamburżanie, republikanie niemieccy, szanujemy aż strach pokojowe usiłowania republikańskiego francuskiego rządu i bylibyśmy szczęśliwi, gdyby znikły na zawsze rozterki, jakie dotychczas przeszkadzały dwom ludom iść razem na drodze postępu i zapewnić przez to wieczny pokój.
Również bylibyśmy zachwyceni widząc lud francuski biorący tak żywy udział w loterii fantowej, którą rząd uorganizował w celu ułatwienia całemu światu korzystania z cudów wystawy".
To przejście od owej wszechświatowo-republikańskiej inwokacji do loterii fantowej samo wprowadziłoby Francuzów w dobry humor na jaki tydzień przynajmniej; domyślicie się więc łatwo, jak musiał podziałać na nich pierwszy warunek przyszłej międzynarodowej ery pokoju brzmiący, jak następuje:
"Zatem czujemy się szczęśliwi mogąc donieść ludowi francuskiemu, że my także urządzamy naszą niemiecką loterię i mamy nadzieję, że będziecie kupowali masę biletów".
To znaczy: "Kupcie tak za jakie piętnaście milionów, bo to nam się ogromnie przyda, a za to będziemy republikanami, Niemcami, Francuzami, Turkami nawet, jeśli chcecie!" Odpowiadać na to w duchu "Timeo Danaos", jak to uczyniły niektóre dzienniki, jest zbyt poważnie. Rzecz śmiechu tylko warta. "Ach! puśćcie na loterię Alzację i Lotaryngię, a weźmiemy wszystkie bileta, ile ich będzie - odpowiedziała "Revue Politique et Littéraire" - to jedyna loteria mająca pewność powodzenia i jedyna godna waszej jeszcze nie wyśnionej republiki".
Wypadek ten zabarwił jednak pewną wesołością poważny nastrój zimowego sezonu w Paryżu. Mówię: poważny, bo obok tego Paryża, który się bawi, świeci jak wąż stubarwny, szumi, hałasuje i łaknie rozkoszy - jest drugi, który się uczy i myśli. Zamierający w czasie upałów letnich ruch umysłowy ożywia się za nadejściem chłodów i jesiennej niepogody. Akademie rozpoczynają swoje posiedzenia i prace, wystawy księgarskie zdobią się coraz nowymi książkami, kolegia ściągają rozproszonych słuchaczy. Pracowite mrówki naukowe znoszą ze wszystkich stron źdźbła wiedzy i składają je do wspólnego mrowiska; zawiązują się naukowe spory i rozprawy i w ten sposób życiem wewnętrznym, życiem ducha i idei, dopełnia się zewnętrzne, goniące tylko za użyciem, za bogactwem, za zabawą i zbytkiem, słowem - wyłącznie za chlebem i igrzyskiem.
W owym to zimowym okresie panowania muz uwaga publiczna nastraja się także poważniej i zajmuje się nie tylko dniową polityką, nie tylko hossą i bessą giełdową, albo anegdotami o publicznych ludziach, ale interesuje się również żywo tym, co się dzieje w łonie towarzystw naukowych, co nowego odkryto, powiedziano, gdzie jaki profesor wykłada i jak swój przedmiot traktuje. Jest to może charakterystyczną cechą Francji i Paryża, że tu uczeni nie stanowili nigdy, na kształt średniowiecznych Różokrzyżowców, bractw zamkniętych. Mszę przy ołtarzu nauki odprawiają wprawdzie tylko kapłani, ale słucha owej mszy cała publiczność. Z ostatecznych przyczyn i zasad ogół nie umie sobie zapewne zdać sprawy, tak jak większość ludzi chodzących po Avenue de l'Opéra nie rozumie, dlaczego lampy elektryczne palą się i rzucają blask tak jasny. Nie przeszkadza to jednak, że wszyscy korzystają z ich światła. Takie popularyzowanie nauki, takie dopuszczanie z pomocą Sorbony, Collège de France i innych zakładów szerszej publiczności do udziału w ruchu naukowym, a nawet i sądu o nim, sprawia, że nauka i płynące z niej nowe idee nie są tu niczym pergaminowym, zżółkłym, zwiędłym, jakąś wyłączną arendą uczonych profesorów, ale czymś żywym, wchodzącym natychmiast w krew i cały organizm ogółu.
Temu to może przypisać należy, że lud ten, nie składający się przecież z jednostek bezwarunkowo najbystrzejszych i najwięcej umysłowo uzdolnionych, wiedzie jednak poniekąd rej cywilizacyjny i daje początkowanie wszelkim nowym ideom. Nie twierdzę, że powód to wyłączny, ale zapewne jeden z wielu. Nowe idee wytwarzane bywają przez uczonych lub przez społeczne warunki, ale odczuwa je i daje im popęd lud; lud zaś może je tym łatwiej i potężniej odczuwać, im szerszą drogą go dochodzą.
Obecnie jednym z faktów najwięcej zwracających na siebie uwagę myślącego ogółu jest otwarcie w Collège de France wykładów literatury francuskiej nowożytnej. Rozpoczął je profesor Paweł Albert wobec ogromnego natłoku rozciekawionej do wysokiego stopnia publiczności. Z biegiem wykładów profesorowi przyjdzie zapewne mówić i o czasach najnowszych, i o ludziach żyjących jeszcze, o dzisiejszych kierunkach, dzisiejszych walkach i drogach, po których kroczy obecnie twórczość francuska. Stąd ten żywy interes i gorączkowa ciekawość publiczności, która przychodzi tam po sprawdzian własnych przekonań, po utwierdzenie się w sądach i estetycznych instynktach. Czy istnieje, a jeśli istnieje, to zdrowyż li kierunek obecny? dokąd idziemy? gdzie i jaka jest synteza dzisiejszych objawów twórczości, tak rozmaitych i rozstrzelonych, że zwykłe oko widzi na nich raczej chaos i rozprzężenie? Co usłyszymy i co nam powiedzą? czy pozwolą czcić dotychczasowe bóstwa, czy może zapadnie wyrok, jaki kiedyś Klodwig usłyszał: "Sigambrze, pal, coś czcił, a czcij, coś palił"? Oto pytania, które sobie każdy zadaje, a na które czeka odpowiedzi od nowopowołanego profesora.
Katedra literatury w Collège de France była po wszystkie czasy bardzo ważną, była bowiem niejako pośrednikiem między obozem ściśle literackim z jednej, publicznością z drugiej strony, a więc rodzajem sternika sądu ogółu. Rolę tę wypadało jej szczególnie grać koło roku 1820, w czasie walki klasyków z romantykami, podczas której cały Paryż rozdzielił się na dwa obozy.
Nigdzie może nie prowadzono walki tak zaciętej i na tak szeroką skalę o sprawę nikogo bezpośrednio nie tyczącą. Koleje walki i stanowisko względem niej katedry kreśli P. Albert w pierwszym swoim wykładzie. Między dwoma tymi wojującymi kościołami wahała się masa, raz chętna nowościom, to znów przerażona zuchwalstwem apostołów, a mająca jednak przechyleniem się swoim zapewnić zwycięstwo. Oczy tysiąców zwracały się wówczas na katedrę i tysiączne głosy zdawały się pytać: "Gdzie iść, mistrzu?" ówczesny mistrz Andrieux nie dawał wprost odpowiedzi, pomimo iż w gruncie rzeczy duszą i ciałem należał do "peruk". Sam poeta, w walce zatem interesowany, z natury słodki, łagodny, ceniący formę spokojną i w karby ujętą, bał się tej nowej romantycznej burzy, więc romantykiem być nie chciał i nie mógł. Też same jednak przymioty nie usposabialy go i do walki. Prowadził wprawdzie wojnę z nową szkołą, ale taką sobie małą wojenkę aluzji, ostrożnych epigramatów, które zachwycały niektórych, klasycznie wykwintnych słuchaczów, ale nie zaspokajały ogółu. Publiczność spodziewała się czegoś innego. Wołano wówczas o sąd, o wyrok potężny jak grom, stanowczy jak papieska encyklika. W takich czasach przewrotu, gdy idzie o przeciąganie mas, o śmierć lub życie, gdy każdy, kto się do solidarności poczuwa, macha piórem jak cepem, takie stanowisko ostrożne, takie wojowanie ołowianą szabelką docinków nie wystarcza. Trzeba wówczas przycisnąć przeciwnika do muru i wsadzić mu kulę w ucho, inaczej on to zrobi. Andrieux nie był do tego stworzony - skończyło się więc, że publiczność czuła tylko zawód, a przeciwnik biorąc szturmem pozycję po pozycji odpowiadał uczonemu i jego obozowi krwawymi słowy:

Vieillard va-t'en donner mesure au fossoyeur...
Vieillard stupide!...
                                                            (Hernani)

Wreszcie przeciwnik zdobył i katedrę w osobie M. Ampère, który był już zdecydowanym romantykiem. Przypadło to na najgorętsze czasy walki, zawiści i nietolerancji, posuniętej do najwyższego stopnia. W Niemczech, Anglii, we Włoszech i w Polsce mury były już rozbite, przeszkody zdruzgotane; nowe arcydzieła, jakby nowe słońca, ukazywały się co dzień; nowy wiatr jakiś przewiewał umysły z jednego końca Europy na drugi - Francja jedna tylko nie chciała jeszcze wiedzieć nic o sąsiadach, nie znała ich prac, wygwizdywała Szekspira; ciągnięta za uszy i włosy nie chciała jednak wyjść ze swego XVII wieku, wypierając się własnych dawniejszych tradycji i otaczając jakby murem chińskim odosobnienia. Ampère uderzył w ten mur. Tradycje średniowieczne, z których rodził się romantyzm, wiązały Francję z Niemcami, Włochami i Hiszpanią - Ampère jest więc tam wszędzie, bada nowy kierunek na wszystkich zapoznawanych dotąd polach, szuka słowa zagadki wszędzie, choćby mu w Skandynawii i Meksyku szukać przyszło, i wreszcie pierwszy kładzie naukową pieczęć pod nowym wyznaniem poetycznej wiary, pierwszy mówi z katedry tym wszystkim, którzy aż dotąd nieśmiało tylko wierzyli: możecie wierzyć otwarcie, albowiem rozum i nauka są po waszej stronie.
Po Loménie, znakomitym krytyku, i po krótkotrwałych wykładach p. Feugère, wyjątkowo poświęconych wiekowi XVII, Paul Albert jest czwartym z kolei profesorem, który o romantyzmie mówić będzie. Dziwnym zbiegiem okoliczności, jakkolwiek walka z klasykami, jak wszędzie tak i we Francji, została raz na zawsze ukończoną i o zawrocie do czasów pseudoklasycznych mowy nawet być nie może, przecie sprawa racji samego romantyzmu mniej została rozstrzygniętą, zatem więcej do dziś interesującą.
U nas romantyzm, oprócz średniowiecznych tradycji wchłonąwszy w siebie utwory wyobraźni ludowej, wsparł się na bardzo szerokiej podstawie, a przy tym przez swój zwrot potężny ku całemu ogółowi zmienił do wysokiego stopnia swój charakter, uprawnił się niejako, związał z życiem, stał się istotną i prawdziwą poezją ogółu.
Nie ma wątpliwości, że miał i u nas wiele złych stron. Bez wątpienia rozluźnił do wysokiego stopnia formę artystyczną i wprowadził pewną swawolę językową zadowalającą się przewagą mnóstwa słów nad treścią. Również kazał się często zapalać na zimno do rozmaitych gminnych, do niebywałych istot i bohaterów, do bogów, dawnych bożków litewskich lub pomorskich, w czym nie było żadnej szczerości, bo inna sprawa, jeśli poeta takie rzeczy od ludu i w imię ludu maluje, a inna, gdy udaje, że sam w nie wierzy, i czytelnikom każe wierzyć. Wprowadzało to pewną modę pozbawioną wszelkiego rozsądku i prawdy. Z drugiej strony, w najwspanialszym nawet swym zwrocie, w tym właśnie, który go związał z życiem i prawdą uczuć całego ogółu, nowy kierunek, gdy jako Gustavus obiit, a jako Conradus natus est popadł w mistycyzm, nastroił chorobliwie uczucia i wyobraźnię, uchrystusował i ubóstwił wszystko; zdjął z ogółu wszelką odpowiedzialność, zatem zamknął oczy na potrzebę rachowania się i odradzania z win. To wszystko było także winą, ale ze stanowiska społecznego, na którym zatrzymywać się dłużej nie chcę. Swoją drogą zwrot był dokonany: z Gustawa zrodził się Konrad, a przezeń jedna więcej zdrowa, życiowa i prawdziwa zasada została zapewniona. Nic podobnego w znaczeniu ogólnym nie stało się we Francji. Warunki tu były inne. Romantyzm francuski nie mógł być i nie był czymś tak z wnętrzności narodu francuskiego płynącym i nigdy nie stał się bezpośrednio patriotycznym. Z drugiej strony, nie oparł się także na podstawie ludowej z tej prostej przyczyny, że podstawy tej brakło w samym ludzie. Fantazja ludów słowiańskich to prawdziwie przezroczysta powierzchnia jeziora, w której odbija się wszystko: ziemia, pola, lasy, stepy, słońce i gwiazdy. Co więcej, odbicie to nie jest tylko biernym. Z połączeń owych różnych pierwiastków przyrody, z owego popędu dopatrywania w nich żyjącej duszy, z pewnej wrodzonej tym ludom skłonności do mistycyzmu powstają tysiące nowych postaci: wil, dziwożon, rusałek, świtezianek, upiorów. Wobec nich porównanie fantazji do toni jeziora już nie wystarcza. jest ona raczej zwierciadłem czarnoksięskim, w którym odbija się nie tylko krajobraz, ale jego dusza, odgadnięta i w tysiącu kształtów upostaciowana - w którym zmartwychwstaje przeszłość, a nawet przyszłość zarysowywa się w mglistych obrazach.
Weźmy klechdy i bajki polskie, dumy ruskie, epiczne pieśni serbskie lub niedawno wynalezione bułgarskie! Czyż nie przesuną one przed naszymi oczyma kraju, historii, hufców zbrojnych rycerzy ze skrzydłami, Kozaków pławiących się w trawach po pachy, junaków serbskich, Turków, Tatarów, jakichś postaci królewskich, na wpół w przeszłości i bajce rozpłyniętych, a przez wyższe siły wspomaganych? Są to po prostu całe światy wskrzeszone, odgadnięte lub wyśnione. A kto i kiedy te pieśni tworzył? Gdzie są ich autorowie? Doprawdy mimo woli nasuwa się porównanie, że jako na piaskach drogowych w czasie ciszy i letniego upału zaczyna się czasem ni stąd, ni zowąd kręcić i powstawać ku górze zwichrzony słup pyłu, tak i nad równiną głów ludzkich na Słowiańszczyźnie zrywa się czasem nagle i wystrzela ku niebu pieśń gminna, ta "arka przymierza między dawnymi i nowymi laty".
Bez wszelkiej z góry powziętej chełpliwości powiedzieć można, że mało szczepów odznacza się taką szczególną i twórczą zdolnością poetyczną, a przede wszystkim nie odznacza się nią lud francuski. Jedni tylko Bretończycy coś tworzą, ale to i język, i tradycja, i nastrój duchowy bardzo odrębny. Prowancja, owa "Ruś francuska", jak ją niektórzy nazywają, ma swoją wspaniałą pierwotną literaturę, która by mogła posłużyć jako dowód przeciwny, gdyby nie to, że po uważniejszym żucie oka łatwo przekonać się można, że literatura ta nigdy nie była gminną. Z wyjątkiem pieśni o Rolandzie, na której mozaikę lud może kamyki składał, wszystkie inne utwory są dziełami literackimi, czego sama ich forma i sztuczne układanie rymów w asonacje dowodzi. Śpiewali pieśni te trubadurowie chodząc od zamku do zamku, za przedmiot cnót biorąc piękne kasztelanowe, za przedmiot pieśni - uczucia. Życia gminnego, jego doli, jego prostoty i wierzeń nie ma w nich zupełnie. Pytałem o charakter tej literatury ludzi wyłącznie się jej poświęcających i przekonałem się, że żaden z nich nie przyznawał jej charakteru ludowego. O reszcie Francji mniej jeszcze można powiedzieć. U nas fantazja i poezja ludowa zasila książkową, tu odwrotnie: książkowa ludową. Na dowód mógłbym przytoczyć pieśni, które sam słyszałem w Normandii, a których znakomita większość literackiego jest pochodzenia. W święta i uroczystości dziewczyny tworzące korowód śpiewają tam utwory Ronsarda nie rozumiejąc częstokroć ich znaczenia.
Romantyzmowi francuskiemu brakło więc tej drugiej podstawy żywotnej, jaką zdobył sobie u nas. Pieśni obrzędowe łączące bezpośrednio poezję z życiem, wyobrażenia poetyczne gminne nie podsyciły go tu pierwiastkami prawdy realnej. U nas nadużywano niewątpliwie całego tego aparatu gminnego, mimo tego jednak nie przestał on być ogniwem wiążącym lud z poezją, zatem życiową cechą tej ostatniej. We Francji nowy kierunek nie zwrócił się wcale do ludu. Cóż mu więc pozostało? Oto średniowieczna tradycja, jej zamki, klasztory rycerze, jej wybujały indywidualizm, uosobiony w postaciach istotnie romantycznych aż do zdziczenia, a następnie tworzenie wedle tych wzorów nowszych już postaci, równie zdziczałych, równie wyjątkowo przeciwstawiających się społeczeństwu, niby dla niego za wielkich, a w gruncie rzeczy chorych na potworny rozrost własnego "ja", wspaniałych, gdy się je bierze z dobrą wiarą, śmiesznych, gdy wionie na nie wiatr sceptycyzmu.
Jeśli teraz zgodzimy się, że poezja szczera i prawdziwa ma przyłożyć ucho do piersi narodowej, posłuchać bicia serca ludu, podchwycić jego uczucia, porywy i tęsknotę ku temu, co na tym świecie lichym, płaskim, powszednim jest lepszym, jeślić zadaniem jej jest dosięgnąć to, co nie jest dośpiewane, i z rozproszonych w całym narodzie pajęczych nici marzeń i myśli utkać wielką a śliczną tkaninę poezji, to trudno zaprzeczyć, że romantyzm francuski nie spełnił tego zadania. Był on niewątpliwie postępem, bo wywalczył swobodę dla ducha, rozkuł poezję z kajdan przepisów i wreszcie wprowadził do niej treść nową, o tyle wyższą od dawnej, że ta średniowieczna tradycja była, bądź co bądź, francuską, nie zaś grecką albo rzymską. Ale z drugiej strony, rewolucja wykopała przepaść między tymi czasami a dzisiejszym wiekiem. Zmieniły się pojęcia, wyobrażenia, zmienił się duch narodu do tego stopnia, że te postacie mnichów i rycerzy, pobudki ich uczuć, powody postępków stały się po prostu niezrozumiałymi. Rycerz średniowieczny ze swoją naiwną wiarą w świętych i czarowników, ze swoim ślepym zapałem do życia, ze swymi pojęciami o honorze, zemście, miłości i nienawiści itp. jest dziś postacią równie obcą jak każdy klasyczny bohater.
Hernani jest anachronizmem. Dziś trzeba się do takich istot sztucznie nastrajać. Próba zatem tłumaczenia dzisiejszych uczuć i popędów poetycznych za pomocą tradycji średniowiecznej nie udała się zupełnie. Jednocześnie wybujały egotyzm tak zwanych dusz dzikich, jak również zapoznanych i zbolałych, nie wiadomo dlaczego, bohaterów, których romantyzm tysiącami na tle nowszego już życia napłodził, nie mógł ostać się wobec ogólnego sceptycyzmu. Wszystko to, razem wzięte, sprawiło, że romantyzm francuski nie uczynił zadosyć poetycznym potrzebom wieku i narodu. Był i pozostał tylko kierunkiem i dalej; nie jakąś pieśnią z dwóch niewyczerpanych źródlisk: serca i prawdy, płynącą, ale przedmiotową sztuką mającą swe przepisy i ograniczenia. Za wskazówkę, że tak jest, może posłużyć i to, że gdy nasz romantyzm, na szerszych jak wspomniałem, podstawach oparty i bardziej przenarodowiony, chwytał przeważnie za formę liryczną, jako najbardziej popularną - francuski brał szturmem głównie teatr. Po zaciętej walce zwyciężył, ale nie zapanował, i obecnie coraz silniejszą budzi reakcję.
Jest nią naturalizm, czyli zwrot do zwyczajnego, codziennego życia, do realnych charakterów i do rzeczywistych stosunków. Zauważono, że życie, takie jak jest, podpatrzone tylko nieco głębiej, dość ma w sobie zagadnień i swoich: "być albo nie być!", aby nad nimi było warto się zastanawiać. Sądzono, że sztuka, jeśli zwróci się w tę stronę, nie utraci ani jednego ze swoich efektownych środków działania, a uzyszcze nowy, nieodparty: prawdę. Powstała więc nowa szkoła, która w literaturze jest poniekąd tym, czym była flamandzka w malarstwie. Fantazja poszła w niej już nie tylko pod straż prawdopodobieństwa i prawdy, ale po prostu rzeczywistości. Autorom chodziło i chodzi o to, aby przede wszystkim malować wiernie, by łapać życie na gorącym niejako uczynku, a zadanie to wydało się tak pierwszorzędnym, że wobec niego pomysł, to jest zestawienie faktów i osób, czyli tak zwana bajka, wraz ze swoim sensem moralnym musiała ustąpić pierwszego pola wykonaniu. Nie stawiano wprawdzie tego jako warunku, ale w rzeczywistości w rozwoju dalszym tak wypadło. Zwrot ten uwydatnił się szczególnie w powieściopisarstwie, w którym też począwszy od Balzaka i Stendhala, a skończywszy na Zoli i Daudecie, potężnych liczy przedstawicieli. Czy jednak klucz do sezamu został przez to wynaleziony, a nowy wspaniały widnokrąg dla literatury odkryty? Trudno powiedzieć: tak! również jak trudno byłoby twierdzić, że poza powszednim życiem nie ma już prawdy. Dla powieści naturalizm był w zasadzie znakomitym, niezbędnym i może jedynym krokiem naprzód. Ale sama treść nadająca się do jednej formy, nie nadaje się do drugiej. Co jest odpowiednim dla powieści, może nie być odpowiednim dla poezji. Jakoż nie podobna zaprzeczyć, że istnieje pewien rozbrat między treścią realnego życia a formą poezji - pewien dysonans, dający się objaśnić tym, że sama forma poezji, wiersz, rytm, rym, jest już czymś wyżej nastrojonym, niezwykłym i w stosunku do codziennego życia egzaltowanym. Ludzie w zwykłych życiowych warunkach nie mówią rytmicznie - chcieć więc mieć ich rzeczywistymi a zarazem mówiącymi wierszem jest takąż samą sprzecznością formy z treścią, jaką widzimy w operze, gdy na przykład spiskowcy, zamiast szeptać, śpiewają. Dla poezji więc nowy zwrot musiał być w najlepszym razie wskazówką, zasiłkiem, nigdy odrodzeniem i wstąpieniem na nową drogę! "Ty, łabędziu, lataj pod niebem!", mówił kiedyś do Pindara i o Pindarze Horacy. Jest przy tym w masach ludzkich pewna suma dążeń i pragnień oderwania się od rzeczywistego życia, zapomnienia o nim. Doprawdy pesymiści bardzo zbrzydzili ten świat, a rzeczywistość dopomaga na co dzień ich filozofii. Ta straszna rozterka między pragnieniem na gwałt szczęścia a konieczną niedolą, między wysileniami życia a nieuchronną śmiercią rodzi ogólny nastrój, w którym by człowiek, zmęczony aż nadto życiem, rad niechby na chwilę o nim zapomnieć i choć w poezji znaleźć jakieś pierwiastki wieczne, a błogie i kojące. Tym to wołaniom dusz umęczonych, tym dążeniom i potrzebom, bardzo przecie naturalnym, bo wrodzonym, naturalizm literacki nie czyni zadość. Co więcej, nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest: raz stanąwszy na gruncie rzeczywistości, stacza się łatwo, jakby po równi pochyłej, aż tam, gdzie rzeczywistość staje się płaskością, zaczyna wstydzić się każdego uniesienia i każdego porywu. Młodość, jej egzaltowane słowo, jej rumieniec zapału bijący na twarz, jej skry w oku wydają mu się przesadą. Doprowadzony do krańców, a doprowadzony bywa wszędzie przez jakąś fatalną konieczność, staje się bardziej powszednim niż życie samo. Zatraca się wówczas stopniowo trafny rzut oka na to, co jest prawdą piękną, a co obrzydliwą, i ogólny poziom literatury spada coraz niżej.
Tak stało się we Francji. Romantyzm jej był zbyt jednostronnym, a naturalizm, o który dziś "Figaro" wydrapuje oczy panu Zoli, przebrał miarę estetyczną, zacieśnił dobrowolnie swoje granice i obniżył własne znaczenie. Weźmy powieść dzisiejszą francuską. Co za brak w niej rzeczywiście wszelkich wyższych idei, podnioślejszych myśli, szerszych pragnień, słowem wszystkiego, z czego się składa poważne i rozwinięte życie. Wojna, miecz, ogień sroży się nad krajem, a w powieści przyjaciel żonę mężowi bałamuci; nastaje rzeczpospolita, walka partyj, korab narodowy, bity wichrami, chwieje się, przechyla, skrzypi, a przyjaciel żonę bałamuci. Wieczny temat! Wiecznie toż samo nędzne tuzinkowe życie! wiecznie ciż sami bohaterowie, z których każdy taki sobie pierwszy lepszy frant, dziesięć razy mniej wart nawet od swego autora, i wiarołomna żona, i rogaty mąż. O ile wyborna i pewna siebie faktura, o tyle uderzające ubóstwo myśli. Miłość to odwieczne prawo, to siła życiowa, to dobroczynny geniusz naszego globu - zgoda! Przez nią chaos stał się porządkiem, przez nią kwitną kwiaty, zielenią się drzewa, utrzymują gatunki, rozwija ludzkość, promienieją sztuki piękne, rozegrywa się życie - ani słowa. To najsilniejsze i najstarsze z praw natury może złamać wszystkie inne, może nie uważać na żadne: "ja biorę ciebie". Nic nie pomogą wszystkie sztuczne więzy i przeszkody. Można przeciw tej sile mówić, ale oprzeć się jej nie podobna - ona usprawiedliwia i okupuje wszystko, ale to tylko wielka i dogrobowa, i niezłamana miłość. Tak ją uważać i uświęcać sztuka i literatura ma prawo. Ale w literaturze francuskiej jej nie ma. Istnieje tylko romans. Bohaterowi powieściowemu do głowy nawet nie przychodzi powiedzieć uwiedzionej kobiecie: "Jeśli mnie kochasz, to bądź moją na zawsze, zerwij z mężem, ze światem, ze wszystkim i pójdź za mną!" Jeśli się komu zdarzy szczęście rozkochać kobietę, a nieszczęście, że ta kobieta jest cudzą żoną, uczciwiej zapewne robi i prawdziwiej kocha, gdy zajrzawszy mężowi w białka oczu, powiada mu: "Kocham pańską żonę, zatem nie mogę być pańskim przyjacielem!" Miłość idzie wtedy na cenę życia, zatem jest uczuciem prawdziwie drogim, silnym jak burza, zatem usprawiedliwiającym. Mniejsza, jak się dramat skończy, ale dramat dramatem. Że jednak w życiu tak się nie dzieje, że wygodniej jest kochać się w sekrecie, potem się sobie sprzykrzyć i pójść "każde w swoją drogę" bez hałaśliwych zajść z mężem - że to się częściej zdarza, a przeciwne postępowanie byłoby egzaltacją - więc powieść francuska realna przyjmuje tylko romans, pisuje i wysławia tylko romans.
Jakże niesłychanie mało jest wyjątków od tego ogólnego prawidła, jakże mało kto wychodzi z tego lichego i płaskiego kółka stosunków towarzyskich i konwencjonalnych, w których rozegrywa się głównie wiarołomstwo. Do nikogo z równą słusznością jak do większości autorów francuskich nie można by przystosować słów:

Jego myślą, jego mową
Nie odetchnie pierś szeroka;
Nie pomyśli jego głową,
Skier nie weźmie z jego oka.

Mówią o tym wiarołomstwie i jego marnym tle, że jest to umyślne kładzenie palca na ranę społeczną. Nieprawda! Jest to lubowanie się w kwestii. Cóż u licha! Czy nie ma już o czym lepszym do mówienia? W społeczeństwie jest więcej ran ważniejszych, o których się nie wspomina - a o tej mówi każda powieść, bo ten jałowy grunt dostarcza pola do opisów, do uderzających realizmem opowiadań, do łapania trafnego charakterów i temperamentów. Odrodzone dziś do pewnego stopnia społeczeństwo republikańskie lepsze jest pod tym względem od swej literatury, bo w nim są przecież prócz uwiedzionych lub uwieść się mających mężatek jeszcze i inne kobiety, a przede wszystkim jeszcze i inne idee. Jest oto zaraz głuche przekonanie, że poezja i powieść muszą się zmienić: pierwsza stać się pieśnią narodu, druga wyleźć raz przecie spod małżeńskiego łóżka; jest jakieś instynktowne poczucie potrzeby, aby cała literatura piękna, zatem cała literatura twórcza, weszła na inne drogi, wzięła rozbrat ze zdziczałym egotyzmem, z romansem, a wsiąknęła w siebie nowe myśli i nowe idee, wielkie a godne odradzającego się narodu. Tyle przecie nowych pojęć politycznych, społecznych i filozoficznych krąży w powietrzu. Pojmuje je rozum i stąd rodzi się nauka, ale odczuwa serce, i z tych uczuć może wykwitnąć odrodzona literatura. Jak się to stanie i kiedy, trudno powiedzieć. Czują jednak ludzie, że to, co jest, nie wystarcza. Jedni sądzą, że tę reformę zbawienną przeprowadzi właśnie powrócony na szlachetne drogi naturalizm - i w Zoli, który więcej od innych zwrócił się do społecznych zagadnień, widzą jeśli nie odkupiciela, to przynajmniej poprzednika prostującego drogi pańskie. Inni nic nie wiedzą; wszyscy czekają czegoś, a tymczasem biegną, gdzie można słowo nowe usłyszeć, oblegają katedrę filozoficzną p. Caro i literacką Alberta, zajmują się sprawami literackimi, spierają się sami, wołają o światło!
Wśród tego zamętu nieskrystalizowanych pojęć, wśród tych zapytań: gdzie iść? i tego gwaru gonitwy za nie oznaczonym jeszcze ideałem białowłosy ojciec romantyzmu, osiwiały bard z Guernesey, kładzie od czasu do czasu krzepnące palce na harfę. Słuchają go! Palce stare i harfa może za stara, ale on jeden przynajmniej nie bał się nigdy wielkich idei.

* * *

Oto rys jeden dzisiejszego życia umysłowego Francji. List ten poczęty jako kronika paryska, miał być kroniką, a zmienił się jakby w pobieżny list literacki. Sporą wiązkę zdarzeń, spraw i bieżących wypadków przyjdzie mi odłożyć na później. Tymczasem nadeszły święta: teatra dają nowe sztuki, wystawy księgarskie upstrzyły się nowymi książkami; kilka z nich leży na moim stole; byłoby o czym pisać, ale że dzień dzisiejszy i list dzisiejszy zapewne nie ostatni, zatem: do następnych dni i listów!


Pierwodruk "Gazeta Polska" 20-23 stycznia 1879, nry 14-17.

[powrót]