Henryk Sienkiewicz

Odczyty na dochód Osad Rolnych

Wczoraj prof. Stanisław Tarnowski miał w sali ratuszowej odczyt O dalszym rozwoju poezji romantycznej polskiej. Ponieważ obszerniejsze sprawozdanie odkładamy do rubryki "Mieszanin artystycznych i literackich", obecnie zatem poprzestajemy na wzmiance, że profesor krakowski mówił, jak zwykle, w sali przepełnionej publicznością. Następny odczyt odbędzie się w piątek, to jest jutro, o godzinie piątej po południu.


Pierwodruk "Słowo" 23. II 1882, nr 43.

[powrót]