Henryk Sienkiewicz

Do redakcji "Głosu Narodu"

[O odezwie W. Wilsona w sprawie składek na ofiary wojny w Polsce]

[Vevey, 29 grudnia 1915]

Szanowny Panie Redaktorze.

Przesyłam Wam kopię depeszy, którą Komitet nasz otrzymał z Chicago od sekretarza Związku Narodowego, p. Stanisława Osady. Depesza brzmi, jak następuje:
"Prezydent Wilson podpisał odezwę do całej ludności Stanów Zjednoczonych, wzywającą do składek na rzecz ofiar wojny w Polsce. Czerwony Krzyż amerykański zwrócił się również z podobnym wezwaniem do Kościołów wszelkich wyznań, wyznaczając dzień Nowego Roku na zbieranie składek przeznaczonych dla tychże ofiar."
Dzieląc się z Wami dobrą nowiną, przesyłamy zarazem serdeczne życzenia, aby rok 1916 okazał się dla nas pomyślniejszym od ubiegłego.

Henryk Sienkiewicz


[O odezwie W. Wilsona w sprawie składek na ofiary wojny w Polsce.] Pierwodruk "Głos Narodu" 8. I 1916, nr 6. Autograf w Bibliotece Jagiellońskiej.

[powrót]