Henryk Sienkiewicz

Do redakcji "Głosu Narodu"

[Wstęp do artykułu "W sprawie Komitetu Generalnego"]

Szanowny Panie Redaktorze.

Wiele pism polskich, wychodzących w Stanach Zjednoczonych a również i w Królestwie Polskim, zamieszcza artykuły pełne złośliwych uwag o działalności Komitetu naszego w Vevey. Chcąc nasze stanowisko ostatecznie wyjaśnić, przesyłam Szanownemu Panu ogólną i niepolemiczną odpowiedź na te napaści, którą, jeśli - jak przypuszczam - nie zostanie okrojona, zechce może Szanowny Pan wydrukować w "Głosie Narodu".
Z wysokim poważaniem

Henryk Sienkiewicz

Vevey, 7. II 1916
Hôtel du Lac.


[Wstęp do artykułu "W sprawie Komitetu Generalnego".] Autograf w Bibliotece Jagiellońskiej.

[powrót]