Henryk Sienkiewicz

Do redakcji "Głosu Narodu"

[Podziękowanie T-wu Nauczycieli Szkół Wyższych]

Vevey, 17. II 1916

Wielce Szanowny Panie Redaktorze!

W numerze 44 "Głosu Narodu" wyczytałem, że Koło Krakowskie Tow. Naucz. Szkół Wyższych złożyło wyrazy hołdu i wdzięczności Księciu Biskupowi Sapieże, mnie i Paderewskiemu za naszą działalność patriotyczną i filantropijną. Z wielkim wzruszeniem zobaczyłem moje nazwisko wymienione obok dwóch innych, tak czcigodnych i tak naprawdę zasłużonych - przesyłam więc Kołu Nauczycielskiemu za tę pamięć o mnie wyrazy najgorętszej podzięki.
Ale jednocześnie proste poczucie sprawiedliwości nakazuje zaś (!) oświadczyć, że w Komitecie Veveyskim dzieli w całej pełni z nami pracę przewodniczący Komisji Wykonawczej, Antoni Osuchowski, którego niestrudzonej zabiegliwości, wielkiemu doświadczeniu, a często i inicjatywie zawdzięczamy w znacznej mierze, że nasze usiłowania uwieńczył pomyślny w stosunku do obecnych warunków skutek.
Z wysokim poważaniem

Henryk Sienkiewicz


[Podziękowanie za uznanie dla organizatorów akcji ratunkowej.] Pierwodruk "Głos Narodu" 25. II 1916, nr 55.

[powrót]