Henryk Sienkiewicz

Do redakcji "Głosu Narodu"

[Pomoc dla Litwy]

Vevey, 13 kwietnia 1916
Hôtel du Lac

Szanowny Panie Redaktorze!

Z wielkim zadowoleniem wyczytałem w "Głosie Narodu", że w Krakowie poruszono myśl pomocy dla Litwy i że już posypały się na ten cel obfite składki. Myśl to nie tylko chrześcijańska i szlachetna, ale zarazem mądra, jest ona bowiem stwierdzeniem i dalszym życiem nieśmiertelnej Unii. Zrozumiał to także i poczuwał się do obowiązku pomocy dla Litwy nasz Komitet Veveyski, który, od czasu jak pożoga wojenna ogarnęła tę drugą połowę naszej Ojczyzny, nie przestał i nie przestaje wysyłać zasiłków braciom znad Niemna i Wilii. Jesteśmy komitetem polskim, a więc tym samym polsko-litewskim i jednakim sercem ogarniamy oba ślubne kraje.
Zniszczenie i głód zapanowały później w ziemiach litewskich niż koronnych, dlatego też zasiłki przyznane dla Litwy przedstawiają się dotychczas skromnie. Jednakże od chwili przymusowej ewakuacji tamtejszych okolic aż po dzień dzisiejszy wysłaliśmy kwotę dobiegającą ośmiuset tysięcy koron. Po tym, co wyżej powiedziałem o naszej bratniej miłości i o naszym zrozumieniu obowiązków względem Litwy, nie potrzebuję chyba dodawać, że każdą przesyłkę opatrywaliśmy poleceniem, by przy rozdzielaniu pomocy uwzględniona była proporcjonalnie i ludność mówiąca językiem tylko litewskim.
Z wysokim poważaniem

Henryk Sienkiewicz


[Pomoc dla Litwy.] Pierwodruk "Głos Narodu" 23. IV 1916, nr 113. Autograf w Bibliotece Jagiellońskiej.

[powrót]