Henryk Sienkiewicz

[Do Centralnego Komitetu Ratunkowego]

27 czerwca 1916
Vevey. Hôtel du Lac.

Czcigodni i Drodzy Rodacy.

Toczą się obecnie wypadki, od których zależy przyszłość naszego narodu, wypadki tak wielkie, że wobec nich ja sam byłbym zapomniał, a przynajmniej nie myślał o mej rocznicy, gdyby nie to, że pamiętano o niej w Polsce. Otrzymałem ze wszystkich stron naszej ojczyzny tyle wzruszających dowodów uznania, miłości i czci, że gdyby moje zasługi jako pisarza i jako obywatela były dziesięćkroć większe, jeszcze starczyłoby tych serdecznych hołdów obficie. Ale właśnie dlatego, z tym większą wdzięcznością dziękowałem wszystkim w kraju, a obecnie dziękuję Wam, drodzy Rodacy - i nie mogąc znaleźć innych słów dla wyrażenia mych uczuć, przesyłam Wam serdecznie: Bóg zapłać! - przede wszystkim za Wasze czyny dla Ojczyzny, a potem dopiero za życzenia dla mnie.
Z głęboką czcią

Henryk Sienkiewicz


[Podziękowanie jubileuszowe.] Pierwodruk Birkenmajer, nr 8.

[powrót]