Henryk Sienkiewicz

"Brody dla kóz"

Z BAJEK PHAEDRUSA

                Barbam capellae cum impetrassent ab Iove, hirci
                maerentes indignari coeperunt etc...

Gdy kozy od Jowisza uzyskały brody,
Oburzyły się capy. "To - rzekną - urody
Męskiej przecie oznaka! Kozice brodate
Zechcą się równać z nami!" A zaś Jowisz na te
Skargi wzruszył ramiony i tak prawi: "O, źle
Jeden z drugim w tej sprawie rozumujesz, koźle...
Oszukały się kozy, gdyż głupio prosiły;
Więc mają wasze brody - lecz bez waszej siły."
___________________________________

    Morał stąd płynie jasny jak słońca promienie,
Że można znieść spokojnie... równouprawnienie.1

1 Przypisek tłumacza

[1907]


Pierwodruk u Ejsmonda, s. 136. Teks, powtórzony tutaj za Pismami zapomnianymi i nie wydanymi, s. 482, pochodzący "z papierów rodzinnych", wykazuje drobne odchylenia stylistyczne. W Oblęgorku zachował się autograf z odmiennym morałem-zakończeniem.

Przypisek tłumacza:
        I że do szkół malarskich albo na katedry
        Można z całym spokojem puścić kozy Fedry.
Przypisek przekreślony:
        I że do szkół malarskich lub na uniwersytety
        Można z całym spokojem dopuścić kobiety.

[powrót]