Henryk Sienkiewicz

"W albumie pani Zofii z Kossaków Romańskiej"

Pierwszy to obowiązek zacnej białogłowy,
By tradycje i splendor przechować rodowy.
Stąd dla córki Kossaka ta płynie nauka,
By sławnemu dziadkowi sławnego dać wnuka.

[Kraków 12 maja 1885]


Odpisy St. Jurka i Chrzanowskiego (obydwa z autografu w archiwum Pawlikowskich w Medyce) w tece Bernackiego.

[powrót]