Henryk Sienkiewicz

"Wiersz makaroniczny"

Exegi monumentum aere perennius. Hor.

Rzecze sława mistrzowi: "O artifex, sine,
Że ci oto wawrzynem opaszę łysinę."
A mistrz jej na to słowy takimi odpowie:
"Idź do diabła z wieńcami, wróć mi włos na głowie."


Pierwodruk w książce "Dla młodzieży", Warszawa 1911.

[powrót]