Henryk Sienkiewicz

"W albumie..."

Pan Bóg jest wszechmog±cy: może robić cuda,
Jednak Mu nawet Polka nie zawsze się uda.
Tym bardziej imię Jego godne wiecznej chwały,
Że Mu się z nich niektóre tak ¶wietnie udały.

[Marzec 1914]

Pierwodruk Pisma zapomniane i nie wydane, s. 488.

[powrót]