Henryk Sienkiewicz

"Aforyzmy"

[21-30]

[21. Kobieta a Wenezuela]

Kobieta jest jak Wenezuela: nie oddaje tego, co wzięła, i nie lęka się blokady.

[1903]

[22. Rola kobiety]

Kobiety umieją być nie tylko nadpannami i nadżonami, ale i nad... mężami.

[1903]

[23. Miłość i higiena]

Higiena i miłość nigdy nie będą w zgodzie, albowiem pierwsza poleca owoce dojrzałe, a druga ich nie znosi.

[1903]

[24. "Ruja i porubstwo"]

Ruja pojawia się tylko w pewnych porach roku i nie wypełnia całkowitego życia, nawet zwierzęcego, tym bardziej więc nie może wypełniać ludzkiego. Z tego względu kierunek oparty wyłącznie na porubstwie jest nie tylko szkodliwy etycznie, ale jako niezgodny z prawdą i naturą rzeczy, wydaje mi się w znaczeniu estetycznym naciąganym, nieszczerym, zatem bezwartościowym.

[1903]

[25. Dziennikarz polski]

Każdy dziennikarz polski jest misjonarzem i pionierem.

[1904]

[26. Państwo a dywan]

Państwa są jak dywany: potrzebują od czasu do czasu przetrzepania.

[1905]

[27. Miłosierdzie]

Miłosierdzie to siejba, której plony spożyją przyszłe pokolenia. Błogosławieni, którzy sieją.

[Kalisz 1906]

[28. Antynacjonalizm w Polsce]

Antynacjonalizm w Polsce odznacza się tym, że uznaje wszelkie wewnętrzne nacjonalizmy z wyjątkiem polskiego.

[1908]

[29. Nagość kłamstwa]

Kłamstwo jest chyba bardziej nagie niż prawda, albowiem stale od niej szat pożycza.

[1908]

[30. Krytyka siebie i innych]

Gdyby ludzie byli zdolni do krytykowania samych siebie tak, jak krytykują swych bliźnich, pojawiłaby się na świecie nowa choroba, która zwałaby się samowstręt

[1908]

[powrót]